Pieniä muutoksia konklaavia koskeviin sääntöihin

Maanantaina 25. helmikuuta julkaistiin odotetusti paavi Benedictus XVI:n omasta aloitteestaan antama apostolinen kirje (Motu proprio) “Normas nonnullas”, jossa tehdään pieniä muutoksia paavin valintaa koskeviin sääntöihin. Muutoksista keskeisin koskee konklaavin alkamisen ajankohtaa. Yleensä sede vacante-tilanteen alkamisesta on odotettava 15 päivää ennen kuin konklaavi voidaan aloittaa, jotta muualta tulevat kardinaalit ehtivät saapua. Jos kuitenkin kaikki äänestysikäiset kardinaalit ovat jo koolla, kardinaalien on mahdollista aloittaa konklaavi jo ennen kuin 15 päivää on kulunut. Uudessa motu propriossa tarkennettiin myös konklaavin salaisuutta koskevia sääntöjä.

KATT/VIS