Piispainkokouksen ohjeita koronaviruksen varalta

Pohjoismaiden piispainkokouksen puheenjohtajan viesti uskoville Pohjoismaissa

Rakkaat uskovat,

Viimeisten päivien aikana koronavirusepidemia on vahvistunut maissamme tuntuvasti. Viranomaiset ovat antaneet osin hyvin radikaaleja määräyksiä. Me piispat seuraamme maissamme viranomaisten suosituksia ja määräyksiä ja annamme soveltuvia ohjeita varsinkin julkisia messuja ja kokoontumisia koskevissa kysymyksissä hiippakunnissamme ja täydennämme niitä tarpeen mukaan.

Puhtaasti käytännöllisten, terveydellisistä syistä tehtyjen toimien lisäksi koronaepidemia aiheuttaa myös monia lisähuolia: Pelkoa vanhojen tai jo muutenkin sairaiden sukulaistemme ja tuttaviemme pärjäämisestä, kommunikaation ja talouden lamaantumisesta syntyvää epävarmuutta raskaine vaikutuksineen lukemattomien ihmisten jokapäiväiseen elämään sekä syvään huoleen yhteiskuntien epävakaudesta ja elämän jatkumisesta tietyissä maissa.

Tämän lisäksi joillakin saattaa olla synkkiä, jopa apokalyptisiä ajatuksia käsillä olevasta tilanteesta. Sen kaikesta vakavuudesta huolimatta meidän pitäisi pyrkiä säilyttämään luottamuksemme Jumalaan ja hänen kaitselmukseensa. Meitä muistutetaan kuitenkin siitä, että me emme ihmisinä pysty pitämään kaikkea hyppysissämme, kontrolloimaan kaikkea, vaan meidän on tunnettava olevamme meitä voimakkaampien voimien armoilla. Itsestäänselviä päivittäisiä toimia joudutaan muuttamaan tai jättämään tekemättä, monesta tähän asti mahdollisesta asiasta joudutaan nyt kokonaan luopumaan. Tulevat viikot, jopa kuukaudet, ovat meille koettelemus, mutta toivottumuuteen ja epätoivoon ne eivät saa meitä johtaa.

Tämänhetkinen tilanne voi johtaa myös siihen, että joudutaan perumaan eukaristian viettoja ja muita jumalanpalveluksia. Siksi on painotettava, että tässä tilanteessa poisjääminen messusta sunnuntaisin ei ole synti. Siitä huolimatta monet uskovat jäävät kovasti kaipaamaan pyhän kommuunion vastaanottamista. Tätä varten on mahdollisuus niin sanottuun hengelliseen kommuunioon, jota suosittelemme uskoville lämpimästi. Hengellinen kommuunio tarkoittaa uskon tunnustamista Jeesuksen Kristuksen todelliseen läsnäoloon eukaristiassa ja rukouksessa ilmaistua kaipausta olla yhteydessä hänen kanssaan.

Ottakaamme nämä haasteet mukaamme paastonajan kilvoitukseemme. Yrittäkäämme auttaa niitä, joita koronaepidemian seuraukset koskettavat erityisen raskaasti, ja uudistakaamme luottamuksemme Jumalaan rukoilemalla enemmän ja entistä suuremmalla innolla, jotta elämämme tulisi yhä enemmän hänen tahtonsa mukaiseksi.

Pohjoismaiden piispainkokouksen puolesta
Paderbornissa 12.3.2020

+ Czeslaw Kozon
Kööpenhaminan piispa
Pohjoismaiden piispainkokouksen puheenjohtaja

Rukous ja litania

Herra Jeesus Kristus, lähetä Pyhä Henkesi maailmaan, jota koronavirus piinaa. Paranna hyvyydessäsi kaikki ne, jotka ovat sairastuneet, suojele meitä tartunnalta ja vahvista niitä, jotka huolehtivat sairastuneista. Auta meitä kaikkia kääntymään ja luottamaan sinuun. Aamen.

Pyhä Maria, sairaiden parantuminen, rukoile puolestamme.
Pyhä Joosef, rukoile puolestamme.
Pyhä Ansgar, rukoile puolestamme.
Pyhä Birgitta, rukoile puolestamme.
Pyhä Henrik, rukoile puolestamme.
Pyhä Olavi, rukoile puolestamme.
Pyhä Thorlak, rukoile puolestamme.
Kaikki Pohjolan pyhät, rukoilkaa puolestamme.
Kaikki enkelit ja pyhät, rukoilkaa puolestamme.

– Hengellinen kommuunio