Uusia ohjeita koronaepidemian ajaksi

Katolinen kirkko Suomessa
Helsingin hiippakunta

Uusia ohjeita koronaepidemian ajaksi

Helsingin hiippakunta on päättänyt ottaa käyttöön seuraavat toimenpiteet seurakunnissa koronavirusepidemian takia:

1. Kaikkia kirkossa tai seurakunnassa vierailevia pyydetään välttämään lähikontakteja ja noudattamaan tarkasti viranomaisten antamia yleisiä hygieniaohjeita.

2. Messuja lukuunottamatta kaikki muut toiminnot, esimerkiksi kerhot ja kirkkokahvit, seurakunnissa lakkautetaan toistaiseksi. Poikkeustapauksissa ja kirkkoherran niin päättäessä voidaan kuitenkin järjestää joitakin pienimuotoisia tilaisuuksia, esimerkiksi kasteita ja hautajaisia. Henkilökohtaisia tapaamisia ei ole tarpeen perua, kunhan yleisiä varosääntöjä noudatetaan.

3. Uskovia pyydetään välttämään kommuunion vastaanottamista suoraan suuhun eikä heille toistaiseksi jaeta Kristuksen verta. Suukommuuniota omantunnon syistä välttämättä haluavien on varmistuttava, että papin on helppo pudottaa pyhä hostia heidän kielelleen ilman kosketuksen vaaraa. 

4. Uskovia, jotka ovat tartunnan riskiryhmässä tai viranomaisten ehdottamassa karanteenissa, samoin kuin heidän perheenjäseniään kehotetaan pysymään kotona; heidät on vapautettu sunnuntaivelvollisuudesta. Uskovia, joilla on minkäänlaisia flunssan oireita tai joita messuun osallistuminen tartuntavaaran takia erityisesti huolestuttaa, kehotetaan pysymään kotona. Myös heidät on vapautettu sunnuntaivelvollisuudesta.

5. Kaikkia niitä, jotka eivät voi osallistua sunnuntaimessuun kirkossa, kehotetaan seuraamaan webkameralähetyksiä seurakunnista tai jostakin muusta lähteestä tai ainakin lukemaan messun lukukappaleet. Heitä ja kaikkia uskovia kannustetaan myös harjoittamaan arvokasta tapaa tehdä niin sanottu hengellinen kommuunio (vrt. piispa Kozonin viesti Pohjoismaiden katolilaisille 12.3.2020).

Pyhän Henrikin katedraalista
https://www.youtube.com/channel/UCpCwfAH-QvlMJWkaUrxPsJg/videos

Pyhän Marian kirkosta
https://www.youtube.com/channel/UCIBjiz71Pa42K2OwuaPoHTQ/videos?flow=grid&view=2

Pyhän ristin kirkosta
https://tampere.livestreams.fi

6. Hiippakunnan pappien ja työntekijöiden tulee välttää matkustamista ulkomaille.

Helsingissä 13.3.2020

isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja

– Epävirallinen käännös englanniksi