Piispan kesäterveiset – uutisia Moskovasta

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ antoi Moskovan matkansa jälkeen lyhyen haastattelun Katoliselle tiedotuskeskukselle. Matkan antina oli muun muassa konkreettinen ehdotus Moskovan patriarkalle paavin tapaamisesta Suomen maaperällä. Suomalaisdelegaatioon Moskovassa kuuluivat piispa Sipon lisäksi Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen.

Mitä matka koski? Oliko matkalla konkreettisia tavoitteita?

Matka oli kolmen suomalaisen kirkonjohtajan ystävällinen vierailu Moskovan ja koko Venäjän patriarkan Kirill I:n luo. Sen pohjimmaisena tarkoituksena oli vahvistaa ekumeenista vuorovaikutusta. Merkki tästä oli piispojen patriarkalle antama kutsu vierailla Suomessa.

Uutisten perusteella ekumeeninen yhteistyö ei kaikilta osin ole ihan mutkatonta, ainakaan Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon välillä. Oliko kuitenkin joku asia tai yhteistyömuoto, joka keskusteluissa tuli esille ja konkretisoitui?

Lounaskeskustelussa Venäjän ortodoksisen kirkon ulkoasiainhoitaja metropoliitta Hilarion otti esille Suomen evenkelis-luterilaisen kirkon kannan samaa sukupuolta olevien parien siunaamiseen tai rukoukseen heidän puolestaan ja pyysi saada siitä selvitystä. Koska ortodoksisen kirkon kanta tähän on yksiselitteisen kielteinen ja kyseistä suhdetta pidetään syntinä, hyväksyvä suhtautuminen siihen ei tule kysymykseen. Patriarkka ei pitänyt mahdollisena jatkaa Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen ev.-lut. kirkon välisiä oppikeskusteluja niin kauan kuin saadaan selvyys tähän asiaan. Tässä ”pallo” on nyt luterilaisilla.

Katolinen kirkko jakaa ortodoksisen kirkon kannan, mutta meidän mielestämme kantojen erilaisuuden ei kuitenkaan tarvitse merkitä ekumeenisen kanssakäymisen päätöstä, vaikka se sitä vaikeuttaisikin.

On kerrottu, että Te ehdotitte patriarkalle kauan odotettua paavin tapaamista Suomen maaperällä. Onko tämä totta? Mitä asiasta on tähän mennessä sovittu ja miten asia etenee jatkossa? Minkälainen oli patriarkan vastaus?

Kyllä, ehdotin Moskovan patriarkka Kirillille paavin tapaamisen harkitsemista Suomen maaperällä. Tähän ehdotukseen yhtyvät myös luterilaisen ja ortodoksisen kirkon arkkipiispat.

Patriarkka ei reagoinut ehdotukseen, ja nähtäväksi jää, toteutuuko se lopulta. Voihan olla, että paavi sittenkin voisi saada kutsun Moskovaan.

Hieno asia olisi kuitenkin tällainen kohtaaminen Suomessa.

Eikö pelota, että tällaisen huipputapaamisen järjestäminen olisi vähän liian iso urakka pienelle paikalliskirkolle?

Emme varmaankaan yksin selviäisi kaikista järjestelyistä. Mutta oletettavasti luterilainen kirkko voisi hoitaa isännyyttä ja luultavasti niin ortodoksinen kirkko kuin valtiovaltakin tulisivat avuksi.

Olette nyt matkalla Roomaan Suomen ja Pyhän istuimen välisten diplomaattisuhteiden solmimisen 70-vuotisjuhlaan. Mitä ja mistä tällainen juhla kertoo?

Uskon, että kyseessä on molemminpuolisen kunnioittamisen merkki. Suomi osoittanee kiitollisuuttaan Pyhän istuimen osoittamasta tuesta sotaa käyvälle, olemassaolostaan kamppailevalle maallemme, kun 1942 diplomaattiset suhteet solmittiin. Samalla muistetaan myös sitä tosiasiaa, että Suomen ja Pyhän istuimen suhteet alkoivat jo keskiajalla. Roomalla ja Suomella on ollut vuorovaikutusta jo kansamme varhaisista ajoista lähtien.

Miten aiotte viettää ansaitun kesäloman?

Vietän lomaani ystävien tapaamisen, liikkumisen ja lukemisen merkeissä. Kaipaan lomalla myös hiljaisuutta ja rauhaa.

Mitä haluaisitte sanoa paimennettavillenne kesän ja lomien alkaessa?

Toivon tietenkin kesän alettua hiippakuntalaisille virkistävää loma-aikaa. Me kaikki rakastamme luontoa. Erityisesti kesällä luonto näyttää loistonsa. Siitä me voimme myös nähdä jotakin Luojasta, Jumalasta, ja ihmetellä hänen suuruuttaan, hyvyyttään ja kauneuttaan.

Kiitos haastattelusta!

KATT