Piispa Sipon puhe patriarkka Kirillille

Piispa Teemu Sipon SCJ puhe Moskovan ja koko Venäjän patriarkaatissa 13.6.2012 ekumeenisen vierailun yhteydessä.

Teidän Pyhyytenne Patriakka Kirill,

Te edustatte koko Venäjän ortodoksista kirkkoa. Kun kohtaan Teidät, ajattelen myös ortodoksisen kirkon tuhatvuotista historiaa, sen hengellistä rikkautta, sen lukuisia pyhiä ja marttyyreitä. Minulla on kunnia ja ilo saada kohdata Teidät ja tuoda tervehdyksen Katoliselta kirkolta Suomessa, Helsingin hiippakunnalta. Se on pieni, mutta kiinteä osa maailmanlaajaa katolista kirkkoa.

Olen yhdessä arkkipiispojen kanssa tullut tänne ekumeenisessa ja veljellisessä hengessä. Olen kiitollinen siitä hyvästä ekumeenisesta kehityksestä, joka on nähtävissä kirkkojen ja kristittyjen välillä ja myös Venäjän ortodoksisen ja katolisen kirkon välisissä suhteissa. Harras toiveeni on, että kirkot edelleen voisivat lähestyä toisiaan. Meillä on niin paljon enemmän sitä, mikä yhdistää meitä, kuin sitä, mikä erottaa.

Lähentymisen suurin väline on rukous ykseyden puolesta ja myös toinen toistemme puolesta. Mutta olennaista sille on myös kohtaaminen ja dialogi. Rohkenen vilpittömin mielin esittää Teidän pyhyydellenne ehdotuksen, johon arkkipiispa Leo ja arkkipiispa Mäkinen yhtyvät. Pyydän Teitä harkitsemaan Rooman paavin tapaamista Suomen maaperällä. Me kolme piispaa olisimme valmiit iloiten toimimaan välittäjinä siinä ja tekemään tarvittavat valmistelut. Uskon, että tämä tapaaminen olisi monella tavalla merkittävä ja siunauksellinen.

Toivomme, että tämä ehdotus voisi toteutua. Joka tapauksessa meille olisi suuri kunnia ja iloitsemme siitä, jos tulette vieraaksemme Suomeen.

KATT