Suomalaiset piispat Moskovassa

Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill I otti 13.5.2012 vastaan suomalaisen piispadelegaation. Siihen kuuluivat Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ, Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen.

(Luterilaisen) Kirkon tiedotuskeskuksen uutisessa kerrottiin, että tapaamisen aikana arkkipiispa Mäkinen ehdotti Itämeren reunavaltioiden kirkkojen yhteistyön tiivistämistä. Mäkisen mukaan maita ”yhdistää myös eri kirkkokuntien erilainen asema enemmistö- tai vähemmistökirkkoina eri maissa Itämeren altaan ympärillä. Tällä alueella on olemassa perinteitä näiden kolmen tradition kohtaamisesta. Tämä yhteinen Moskovan tapaaminen on vain yksi rohkaiseva esimerkki siitä, kuinka käytännössä ekumeenista yhteistyötä voi toteuttaa.”

Tapaamisessa myös uusittiin patriarkka Kirillille osoitettu kutsu saapua vierailulle Suomeen.

Ortodoksi.net-sivuston uutisen mukaan venäläiset isännät nostivat tapaamisessa esiin Suomen luterilaisen kirkon suhtautumisen samaa sukupuolta olevien liittoihin. Patriarkka Kirillin mukaan ortodoksinen kirkko pitäytyy tässä asiassa tiukasti raamatulliseen opetukseen. Hänen mukaansa katuvalle ihmiselle kirkko antaa anteeksi ’seitsemänkymmentä kertaa seitsemän’ (Matt. 18:21-22), mutta se ei Kirillin mukaan tee itse tekoa oikeaksi. Kirkko ei voi siunata sellaisia suhteita, koska ne ovat syntiä.

Keskustelujen lopuksi Venäjän ortoksisen kirkon edustajat vahvistivat, että tämän kysymyksen selvittäminen on ratkaisevan tärkeä kahdenvälisen vuoropuhelun jatkamiseksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Keskustelujen yhteydessä piispa Sippo muistutti, että kirkoilla on kaikesta huolimatta enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.

KATT/evl.fi/ortodoksi.net