Piispat keskustelivat hyväksikäytöstä ja romanien tilanteesta

Pohjoismaiden katolisen piispainkokouksen syysistunto 2.-7.9.2010

Lasten hyväksikäyttötapaukset, jotka ovat ravisuttaneet myös Skandinavian katolisia yhteisöjä, olivat pääteema Pohjoismaiden piispojen viime tapaamisessa Bergenissä Norjassa. Joissakin hiippakunnissa on omia ohjeistuksia ja käytäntöjä alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien, papistoon tai sääntökuntalaisiin kohdistuvien syytösten käsittelemistä varten, kun taas toisissa hiippakunnissa on päätetty noudattaa suoraan kanonista oikeutta.

Piispat päättivät yksimielisesti, että on tärkeää luoda yhteiset toimintaohjeet maakohtaisine täsmennyksineen, joissa otetaan huomioon kunkin maan oman lainsäädännön vaatimukset. Piispainkokouksen seuraavassa kokouksessa helmikuussa 2011 hyväksytään teksti, jonka Oslon ja Kööpenhaminan piispojen johtama komitea valmistelee.

Piispat toivovat saavansa valmistelun aikana palautetta jokaisen viiden maan oikeusministeriltä. Samoin he kutsuvat kunkin maan ekumeenisen neuvoston ajatustenvaihtoon ja suositeltavien toimintatapojen etsimiseen hyväksikäytön lopettamiseksi ja sellaisten uhrien auttamiseksi, jotka pyytävät kirkon apua. Saksan piispainkokouksen oikeudellinen neuvonantaja Bettina Janssen esitteli piispoille kattavan analyysin Saksan hyväksikäyttötapauksista ja kirkon vastauksesta niihin. Analyysistä saatu tieto on varmasti hyödyllinen komitean työlle.

Pohjoismaiden piispat ilmaisivat surunsa ja tyytymättömyytensä romanien ja sintien kohtelusta joissakin Euroopan maissa. Jälleen kerran näitä ihmisiä syrjitään ja monia uhataan väkivallalla. Siksi piispainkokous haluaa kannustaa maidensa hallituksia puolustamaan näiden etnisten ryhmien ihmisoikeuksia.

Saksan Bonifatiuswerkin pääsihteeri, monsignore Georg Austen kertoi piispoille Saksan katolilaisten haluavan edelleen olla solidaarisia ja tukea Pohjolan hiippakuntia taloudellisesti ja käytännöllisesti. Piispat kiittivät Saksan katolilaisia heidän suuresta avustaan.

KATT/www.nordicbishopsconference.org