Pohjoismaiden piispainkokous Saksassa

Pohjoismaiden piispainkokouksen tiedote
6.3.2015 klo 14.00

nbk essen

Pohjoismaiden piispainkokouksen kevätistunto
Essen, Saksa, 2.-6.3.2015

Pohjoismaiden piispainkokous piti 2.-6. maaliskuuta 2015 kevätistuntonsa Saksan Essenissä, Kardinal-Hengsbach-talossa, joka on Essenin hiippakunnan konferenssikeskus. Paikallinen piispa Franz-Josef Overbeck oli ystävällisesti kutsunut Pohjolan piispat hiippakunnan vieraiksi.

Tuleva piispainsynodi

Keskeinen aihe asialistalla oli valmistautuminen tulevaan piispainsynodin varsinaiseen yleiskokoukseen, jonka aiheena on “Perheen kutsumus ja tehtävä tämän päivän kirkossa ja maailmassa”. Synodin sihteeristön lähettämään kyselyyn vastataan parhaillaan hiippakunnissa, ja piispat odottavat vastauksia.

Kokouksessa piispat korostivat vaikeuksia, joita jopa kirkossakäyvillä perheillä on uskon välittämisessä. Toinen haaste on eronneiden ja uudelleen avioituneiden henkilöiden tilanne. Ehdotettiin, että yksi osa ratkaisua voisi olla avioliiton mitätöimisprosessin yksinkertaistaminen. Mikäli tehtäisiin joitakin radikaaleja ratkaisuja pyhälle kommuuniolle pääsemisen suhteen, sen on tapahduttava tiukasti objektiivisten kriteerien pohjalta.

Vahvistaakseen pastoraalista huolenpitoa perheistä ja osoittaakseen kiinnostuksensa piispat suosittelivat Pohjoismaiden katolista perhekonferenssia, joka pidetään Tanskassa 1.-3.5.2015.

Haasteita ja muutoksia Euroopassa

Eurooppa käy läpi monia muutoksia. Suhtautuminen Eurooppaan vaihtelee maasta toiseen. Monien vuosien ajan katolinen kirkko on ollut hyvin kiinnostunut Euroopan kehityksestä. Tämä valtava työkenttä on annettu COMECE:n eli Euroopan piispainkokousten komitean vastuulle. Myös Pohjoismaiden piispainkokouksella on delegaatti tuossa komiteassa. Tällä kertaa COMECE:n pääsihteeri, isä Patrick Daly oli tullut esittelemään Euroopan unionin visiota ja ajankohtaista tilannetta.

Vierailuja kevätistunnon aikana

Essenin vierailunsa aikana piispat kävivät joissakin sosiaalityötä tekevissä keskuksissa hiippakunnan alueella ja vierailivat myös Bonifatiuswerkin päämajassa Paderbornissa tapaamassa järjestön hallitusta ja pääsihteeriä.

Katolisen kirkon jäsenten rekisteröintiin liittyvä tilanne Oslossa

Syytökset Oslon hiippakuntaa ja erityisesti piispa Bernt Eidsvigiä Can.Reg. ja yhtä kuurian työntekijää vastaan ovat suuri huolenaihe Pohjoismaiden piispainkokoukselle. Toiset piispainkokouksen jäsenet tuntevat piispa Eidsvigin vilpittömänä ja rehellisenä kirkon paimenena. Siksi he ovat varmoja siitä, että asia selviää kokonaan piispa Eidsvigin ja viranomaisten välisen täyden yhteistyön avulla.

Valintoja

Pohjoismaiden piispainkokouksen puheenjohtajan ja työvaliokunnan jäsenten neljän vuoden mittainen mandaattikausi päättyy. Valinnat näihin tehtäviin siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa istunnossa Kööpenhaminassa syyskuussa 2015.

NBK/KATT