Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 3/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin maaliskuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen mars 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for March 2015

maaliskuu
Että tieteellistä tutkimusta tekevät palvelisivat koko ihmispersoonan hyvinvointia.
Että naisten erityinen panos kirkon elämässä tiedostettaisiin aina.

mars
Att de som ägnar sig åt vetenskaplig forskning tjänar hela människans välgång.
Att kvinnors speciella bidrag till kyrkans liv alltid erkänns.

March
That those involved in scientific research may serve the well-being of the whole human person.
That the unique contribution of women to the life of the Church may be recognized always.