Pyhiinvaellus – Pilgrimage

Pyhiinvaellus Köyliöön kävellen

14.–16.6.2019

Perjantai 14.6. – Turusta lähdetään klo 16.20 bussilla Linja-autoasemalta Yläneelle, jossa yövytään työväentalossa. – Voi myös saapua omalla autolla, ruokailu ja kokoontuminen Yläneellä klo 19.00.

Lauantai 15.6. – Messun jälkeen vaellus Yläneeltä Köyliön Kankaanpäähän, jossa yövymme Lallin koulussa.

Sunnuntai 16.6. – Vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille – Klo 13.00 pyhä messu Kirkkokarilla – n. klo 15.00 paluu Helsinkiin tai Turkuun bussilla.

Hinta ruoasta ja yöpymisestä on 50 €. Sen lisäksi matkat. Ilmoittautuminen 3.6.2019 mennessä isä Anders Hambergille: ahamberg(at)katolinen.fi.

Pilgrimsvandring till Kjulo

14.–16.6. 2019

Fredag 14.6– Samling och avfärd till Yläne från Åbo buss station 16:20. – För de som färdas med egen bil; middag och samling i Yläne kl 19:00.

Lördag  15.6– Efter morgon Mässa, vandring från Yläne till Kankaanpää.

Söndag 16.6– Vandring från Kankaanpää till Kjulo. – 13:00 Mässa på Kirkkokari vid St Henriks martyrplats. – 15:00 Bussar till Helsingfors och Åbo.

Pris för övernattningar och mat € 50. Anmälan senast 3.6 till fader Anders Hamberg – anders.hamberg(atkatolinen.fi. (För att komma till Åbo lönar det sig att använda buss eller tåg.)

Pilgrimage to Köyliö by foot

14.–16.6.2019

Friday 14.6.– Meeting and leaving from Turku bus station at 16:50 (4.50pm)* to Yläne, where we will be staying the first night. – If you arrive by car, dinner and meeting at Yläne will be at 19:00 (7pm).

Saturday 15.6.– After Mass, walking from Yläne to Kankaanpää.

Sunday 16.6.– Walking from Kankaanpää to Köyliö. – 13:00 (1pm) Holy Mass at the island – Approx. 15:00 (3pm) departure for Helsinki or Turku by bus.

Price for food and overnight stays is € 50. Registration by 3 June to Father Anders Hamberg: anders.hamberg@katolinen.fi. (To get to Turku, it is best to use public buses or trains, more information on connections on registration.)