Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 7/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin heinäkuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen juli 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for July 2017

Heinäkuu: Lähetystyö
Rukoilkaamme veljiemme ja sisartemme puolesta, jotka ovat etääntyneet uskosta, että he rukoustemme ja evankeliumista antamamme todistuksen kautta löytäisivät uudelleen laupiaan Herran läheisyyden ja kristillisen elämän kauneuden.

Juli: Evangelisationen
Att våra bröder och systrar som kommit bort från tron, genom vår förbön och vårt vittnesbörd om evangeliet, ska kunna komma tillbaka till den barmhärtige Fadern, och så återfinna trons skönhet.

July: Evangelization
That our brothers and sisters who have strayed from the faith, through our prayer and witness to the Gospel, may rediscover the merciful closeness of the Lord and the beauty of the Christian life.