Rukouksen apostolaatti

Böneapostolatet

Apostleship of prayer

Herra Jeesus, Neitsyt Marian tahrattoman sydämen kautta uhraan sinulle tänään rukoukseni, työni, iloni ja kärsimykseni kaikkien pyhän sydämesi tarkoitusten puolesta. Uhraan ne syntieni sovitukseksi yhdistyen pyhään messu-uhriin kaikkialla maailmassa sekä kaikkien sukulaisteni ja ystävieni tarkoitusten puolesta, erityisesti pyhän isämme rukousaiheiden puolesta: (tähän lisätään rukousaiheet). Aamen.
Herre Jesus, genom Jungfru Marias obefläckade hjärta offrar jag dig i dag mina böner, mitt arbete, min glädje och mitt lidande för alla ditt heliga hjärtas intentioner. I förening med det heliga mässoffret överallt i världen offrar jag dem för försoning av mina synder och för alla mina släktingars och vänners intentioner, i synnerhet för vår helige faders böneämnen: (här nämns böneämnena). Amen.
O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer You my prayers, works, joys and sufferings of this day for all the intentions of Your Sacred Heart, in union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout the world, in reparation for my sins, for the intentions of all my relatives and friends, and in particular for the intentions of our Holy Father: (add here the intentions). Amen.

Rukousaiheet / Böneämnen / Intentions

Rukousaiheiden ilmoittamiseen on tullut muutos. Vuodesta 2017 alkaen ilmoitetaan etukäteen vain yksi rukousaihe jokaista kuukautta varten, vuorotellen yleinen ja lähetystyötä koskeva. Sen lisäksi paavi antaa kuukausittain ajankohtaisen rukousaiheen (ks. The Pope Video).

 

The Pope Video

https://www.youtube.com/@thepopevideo

The Pope Video -YouTube-sivu