Kirkon hetkipalvelus
Kompletorium

Kompletorium keskiviikkoiltana

[Alkumenot, omantunnontutkistelu: täällä. Hymni: täällä.]

1. antifoni:
Herra, ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat.

(Antifoni pääsiäisaikana: Halleluja, halleluja, halleluja.)

Psalmi 31

Lannistetun uskollinen rukous

Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni (Luuk. 23:46).

Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. *
Sinä olet vanhurskas, pelasta minut!

Kuule minua, * 
riennä avukseni!

Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, * 
vuorilinna, johon minut pelastat.

Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. *
Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani.

Sinä päästät minut verkosta, jonka viholliset ovat virittäneet eteeni. *
Sinä olet minun turvani!

Sinun käsiisi minä uskon henkeni. * 
Herra, sinä lunastat minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan:
Herra, ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat.

(Antifoni pääsiäisaikana: Halleluja, halleluja, halleluja.)

2. antifoni (ei pääsiäisaikana):
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. †
[Toiston välttämiseksi tämän antifonin jälkeen luetaan suoraan psalmin ensimmäisen jakeen jälkiosa flexalla () merkitystä paikasta.]

Psalmi 130

Syvyydestä minä huudan sinua.

Hän pelastaa kansansa sen synneistä (Matt. 1:21).

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. *
Herra, kuule minun ääneni.

Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. †
Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, *
Herra, kuka silloin kestää?

Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, *
että me eläisimme sinun pelossasi.

Minä odotan sinua, Herra, †
odotan sinua koko sielustani *
ja panen toivoni sinun sanaasi.

Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, *
hartaammin kuin vartijat aamua.

Israel, pane toivosi Herraan! Hänen armonsa on runsas, *
hän voi sinut lunastaa.

Hän lunastaa Israelin *
kaikista sen synneistä.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan:
Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.

(Pääsiäisaikana: Halleluja, halleluja, halleluja.)

Lyhyt lukukappale
(Ef. 4:26b-27)

Älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta.

Lyhyt responsorium

E: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.
E: Sinä lunastit meidät, Herra, totuuden Jumala.
K: Minä uskon henkeni.
E: Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.

Pääsiäisaikana

E: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.
E: Sinä lunastit meidät, Herra, totuuden Jumala.
K: Halleluja, halleluja.
E: Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.

Antifoni:
Herra, auta meitä alati valvomaan ja varjele meitä, kun nukumme,
jotta Kristuksen kanssa valvoisimme ja rauhassa lepäisimme.
(Pääsiäisaikana lisätään: Halleluja.)

Simeonin kiitosvirsi

(Luuk. 2:29-32)

Kristus, kansojen valo ja Israelin kirkkaus

Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, *
niin kuin olet luvannut.

Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, *
jonka olet kaikille kansoille valmistanut:

valon, joka koittaa pakanakansoille, *
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan:
Herra, auta meitä alati valvomaan ja varjele meitä, kun nukumme,
jotta Kristuksen kanssa valvoisimme ja rauhassa lepäisimme.
(Pääsiäisaikana lisätään: Halleluja.)

Loppurukous

Sunnuntaisin ja pääsiäisen oktaavin aikana

E: Rukoilkaamme.
Herra Jeesus Kristus,
sinä olet sydämeltäsi hiljainen ja nöyrä
ja tarjoat sinua seuraaville
ikeen, joka on hyvä kantaa,
ja kuorman, joka on kevyt.
Ota vastaan tänään sinulle kantamamme rukoukset ja työmme
ja suo meille lepo, jotta voisimme yhä halukkaammin palvella sinua,
joka elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen.
K: Aamen.

Siunaus

E: Levollisen yön ja autuaan lopun suokoon meille kaikkivaltias Herra.
K: Aamen.

[Mariaaninen antifoni: täällä.]