Kirkon hetkipalvelus
Kompletorium

Kompletorium sunnuntaiden ja juhlapyhien ensimmäisen vesperin jälkeen

[Lauantai-iltaisin ja juhlapyhien aattona.]

[Alkumenot, omantunnontutkistelu: täällä. Hymni: täällä.]

1. antifoni:
Ole minulle armollinen, Herra, ja kuule rukoukseni!

(Antifoni pääsiäisaikana: Halleluja, halleluja, halleluja.)

Psalmi 4

Kiitosrukous

Herra teki ihmeelliseksi hänet, jonka hän herätti kuolleista. (Pyhä Augustinus)

Vastaa minulle, Herra, kun huudan sinua! *
Sinä, Jumala, olet minun auttajani, sinä avaat minulle tien ahdingosta.

Ole minulle armollinen *
ja kuule rukoukseni!

Ihmiset! Kuinka kauan te panettelette minua? *
Kuinka kauan te tavoittelette tyhjää, rakastatte valhetta ja vilppiä?

Tietäkää: Herra tekee omilleen ihmeellisiä tekoja. *
Hän kuulee minua, kun huudan häntä avuksi.

Vaviskaa siis, älkää syntiä tehkö! †
Miettikää tätä vielä, kun menette levolle, *
olkaa ääneti Herran edessä.

Uhratkaa säädetyt uhrit *
ja luottakaa Herraan.

Monet sanovat: “Kunpa saisimme osaksemme menestystä! *
Herra, käännä meihin kasvojesi valo.”

Mutta sinä annat sydämeeni suuremman ilon *
kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta.

Rauhassa menen levolle ja nukahdan. *
Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan (ei pääsiäisaikana):
Ole minulle armollinen, Herra, ja kuule rukoukseni!

2. antifoni (ei pääsiäisaikana):
Kiittäkää Herraa öisin.

Psalmi 134

Iltarukous temppelissä

Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki te hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, pienet ja suuret! (Ilm. 19: 5)

Kiittäkää Herraa! Kiittäkää, Herran palvelijat, *
te, jotka öisin toimitatte palvelusta Herran temppelissä!

Kohottakaa kätenne pyhää paikkaa kohti *
ja kiittäkää Herraa!

Siionin Herra siunatkoon sinua, *
hän, joka on luonut taivaan ja maan.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan:
Kiittäkää Herraa öisin.

(Antifoni pääsiäisaikana: Halleluja, halleluja, halleluja.)

Lyhyt lukukappale
(5. Moos. 6:4-7)

Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.

Lyhyt responsorium

E: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.
E: Sinä lunastit meidät, Herra, totuuden Jumala.
K: Minä uskon henkeni.
E: Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.

Pääsiäisenä ja pääsiäisen oktaavin aikana

Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt.
Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä, halleluja.

Pääsiäisaikana

E: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.
E: Sinä lunastit meidät, Herra, totuuden Jumala.
K: Halleluja, halleluja.
E: Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.

Antifoni:
Herra, auta meitä alati valvomaan ja varjele meitä, kun nukumme,
jotta Kristuksen kanssa valvoisimme ja rauhassa lepäisimme.
(Pääsiäisaikana lisätään: Halleluja.)

Simeonin kiitosvirsi

(Luuk. 2:29-32)

Kristus, kansojen valo ja Israelin kirkkaus

Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, *
niin kuin olet luvannut.

Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, *
jonka olet kaikille kansoille valmistanut:

valon, joka koittaa pakanakansoille, *
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan:
Herra, auta meitä alati valvomaan ja varjele meitä, kun nukumme,
jotta Kristuksen kanssa valvoisimme ja rauhassa lepäisimme.
(Pääsiäisaikana lisätään: Halleluja.)

Loppurukous

Sunnuntaisin ja pääsiäisen oktaavin aikana

E: Rukoilkaamme.
Herra, tule luoksemme tänä yönä,
niin että me sinun voimastasi
saamme aamun koittaessa nousta iloitsemaan
Kristuksen, sinun Poikasi, ylösnousemuksesta,
sillä hän elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen.
K: Aamen.

Juhlapyhinä, joita ei vietetä sunnuntaina

E: Rukoilkaamme.
Herra, tule vieraaksi tähän asuntoon
ja karkota täältä kauas kaikki vihollisen juonet.
Pyhät enkelisi asukoot täällä,
varjelkoot he meitä rauhassa,
ja olkoon siunauksesi aina kanssamme.
Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.
K: Aamen.

Siunaus

E: Levollisen yön ja autuaan lopun suokoon meille kaikkivaltias Herra.
K: Aamen.

[Mariaaninen antifoni: täällä.]