Kirkon hetkipalvelus
Kompletorium

Kompletorium tiistai-iltana

[Alkumenot, omantunnontutkistelu: täällä. Hymni: täällä.]

Antifoni:
Älä kätke minulta kasvojasi, sinuun minä turvaan.

(Antifoni pääsiäisaikana: Halleluja, halleluja, halleluja.)

Psalmi 143

Rukous hädässä

Ei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen (Gal. 2:16).

Herra, kuule rukoukseni,  
ota vastaan pyyntöni! *
Sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle!

Älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, *
sillä sinun edessäsi ei yksikään ole syytön.

Vihamieheni vainoaa henkeäni,  
hän polkee elämäni jalkoihinsa, *
hän suistaa minut pimeyteen, kauan sitten kuolleitten joukkoon.

Voimani ovat lopussa, *
sydämeni jähmettyy.

Minä muistelen menneitä aikoja,  
mietin kaikkia tekojasi, *
ajattelen sinun kättesi töitä.

Minä kohotan käteni sinun puoleesi, * 
sieluni janoaa sinua kuin kuivunut maa.

Vastaa minulle, Herra! *
Vastaa pian, kauan en enää jaksa!

Älä kätke minulta kasvojasi, *
muutoin olen haudan partaalla.

Sinuun minä turvaan, *
osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta!

Sinun puoleesi minä käännyn, *
opeta minulle tie, jota kulkea!

Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä! *
Sinun luonasi olen turvassa.

Sinä olet minun Jumalani,  
opeta minua täyttämään tahtosi! * 
Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä.

Nimesi tähden, Herra, anna minun elää! *
Vapauta minut ahdingosta, sinä vanhurskas!

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan:
Älä kätke minulta kasvojasi, sinuun minä turvaan.

(Antifoni pääsiäisaikana: Halleluja, halleluja, halleluja.)

Lyhyt lukukappale
(1. Piet. 5:8-9a)

P itäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä, uskossa lujina!

Lyhyt responsorium

E: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.
E: Sinä lunastit meidät, Herra, totuuden Jumala.
K: Minä uskon henkeni.
E: Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni.

Pääsiäisaikana

E: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.
E: Sinä lunastit meidät, Herra, totuuden Jumala.
K: Halleluja, halleluja.
E: Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
K: Sinun käsiisi, Herra, minä uskon henkeni. Halleluja, halleluja.

Antifoni:
Herra, auta meitä alati valvomaan ja varjele meitä, kun nukumme,
jotta Kristuksen kanssa valvoisimme ja rauhassa lepäisimme.
(Pääsiäisaikana lisätään: Halleluja.)

Simeonin kiitosvirsi

(Luuk. 2:29-32)

Kristus, kansojen valo ja Israelin kirkkaus

Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, *
niin kuin olet luvannut.

Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, *
jonka olet kaikille kansoille valmistanut:

valon, joka koittaa pakanakansoille, *
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle.

Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan:
Herra, auta meitä alati valvomaan ja varjele meitä, kun nukumme,
jotta Kristuksen kanssa valvoisimme ja rauhassa lepäisimme.
(Pääsiäisaikana lisätään: Halleluja.)

Loppurukous

Sunnuntaisin ja pääsiäisen oktaavin aikana

E: Rukoilkaamme.
Herra, valaise laupiaasti tämä yö
ja suo meidän, sinun palvelijoittesi, nukkua rauhassa,
jotta iloiten heräisimme sinun nimessäsi
uuden päivän kirkkauteen.
Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.
K: Aamen.

Siunaus

E: Levollisen yön ja autuaan lopun suokoon meille kaikkivaltias Herra.
K: Aamen.

[Mariaaninen antifoni: täällä.]