Uskonnonopetuksen korvaavaan opetukseen hakeminen

Koulun uskonnonopetuksen korvaava opetus, eli ns. lauantaikoulu

Opetusosasto tiedottaa koulua korvaavan opetuksen, eli ns. lauantaikoulun toiminnasta pyhän Marian kirkon srk. salissa sunnuntaina 26.8. klo 11:30 messun jälkeen.

Korvaavaan opetukseen voidaan ottaa vain hyvin rajoitettu määrä sellaisia oppilaita, joilla ei ole kohtuullista mahdollisuutta osallistua lakisääteiseen uskonnonopetukseen koulussa. Oppilaan on aina ensisijaisesti haettava opetusta opetuksenjärjestäjän, eli oman koulun kautta. Koulu on velvollinen järjestämään opetusta joko omissa tiloissaan tai kohtuullisen matkan päässä toisessa koulussa.

Hyvin perustellut hakemukset korvaavaan opetukseen on lähetettävä ma. 27.8. mennessä osoitteeseen <opetus@katolinen.fi>

Tiedustelut, opetusjohtaja Osmo Vartiainen 050-5440871.


School Religious Education (RE) organized by Parish, i.e. Saturday School

The Education Department will share information concerning school religious education, at St. Mary’s Parish hall, after the 11:30 Mass on Sunday, August 26.

Admittance to off-school-classes is restricted to pupils with no reasonable access to RE organised by their own school. Families are always required to request Catholic RE at their children’s school. The school is obligated by law to organize RE for pupils either at the school premises or at an other school within a reasonable distance.

Applications for off-school-classes must be sent by Monday 27. August to <opetus@katolinen.fi>

Further information, director of education Osmo Vartiainen 050-5440871.