Uskontojohtajat turvapaikanhakijoiden palautuksista

Suomen uskontojohtajat ovat antaneet 22.8.2019 julkilausuman, jossa he puolustavat turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Heidän mukaansa lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin kirjattua ehdotonta palautuskieltoa on noudatettava. Ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa uhkaa kuolemanrangaistus tai muu epäinhimillinen kohtelu. He korostavat, että uskonnon tai vakaumuksen vapaus kuuluu kaikille. 

KV / SEN / KATT