Lukukappaleet 18.8.2019 alkavalle viikolle18.8.2019 Kirkkovuoden 20. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Jer. 38:4-6, 8-10)

Synnytit minut riidan aikaansaajaksi kaikkialle (vrt. Jer. 15:10).

Luemme profeetta Jeremian kirjasta.

Niinä päivinä päämiehet sanoivat kuninkaalle: ”Jeremia on ansainnut kuoleman! Jos hän jatkaa tuollaisia puheita, hän murtaa niiden sotilaiden rohkeuden, jotka vielä ovat jäljellä tässä kaupungissa, ja muutkin asukkaat menettävät toivonsa. Tämä mies ei etsi kansamme etua vaan tuottaa meille vahinkoa.” Kuningas Sidkia sanoi heille: ”Tehkää hänelle mitä tahdotte! En minä teille mitään mahda!” Niin he tarttuivat Jeremiaan ja laskivat hänet köysillä kuninkaan pojan Malkian sadevesikaivoon, joka oli päävartion pihassa. Kaivossa ei ollut vettä, sen pohjalla oli vain liejua, ja Jeremia vajosi siihen.

Ebed-Melek lähti palatsista ja sanoi kuninkaalle: ”Armollinen kuningas! Nuo miehet ovat kohdelleet törkeästi profeetta Jeremiaa. He heittivät hänet kaivoon ja jättivät hänet kuolemaan nälkään. Eihän kaupungissa ole muutoinkaan enää leipää.” Silloin kuningas antoi nubialaiselle Ebed-Melekille käskyn: ”Ota täältä mukaasi kolmekymmentä miestä ja vedä profeetta Jeremia ylös kaivosta, ennen kuin hän kuolee!”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 40:2, 3, 4, 18. ‒ 14b)

Kertosäe:                      Herra, riennä avukseni!

Hartaasti minä odotin Herraa,
ja hän kumartui minun puoleeni
ja kuuli huutoni. Kertosäe

Hän veti minut ylös syvästä kuopasta,
upottavasta liejusta.
Hän nosti minut kalliolle,
antoi lujan pohjan askelteni alle. Kertosäe

Hän antoi suuhuni uuden virren,
kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi.
Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää pelkoa
ja turvaavat Herraan. Kertosäe

Minä olen köyhä ja avuton,
mutta sinä, Herra, pidät minusta huolen.
Sinä olet apuni ja pelastajani.
Jumalani, älä viivy! Kertosäe

Toinen lukukappale (Hepr. 12:1-4)

Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme.

Luemme kirjeestä heprealaisille.

Veljet, kun ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Vielä te ette ole joutuneet vuodattamaan vertanne taistelussa syntiä vastaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Joh. 10:27)

Halleluja. Halleluja.
Minun lampaani kuulevat minun ääneni, sanoo Herra,
ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 12:49-53)

En ole tullut tuomaan maan päälle rauhaa, vaan riitaa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle ‒ ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava ‒ ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt! Luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, vaan riitaa! Tästedes saman perheen jäsenet ovat eri puolta: viidestä on kolme kahta, kaksi kolmea vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa, poika isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä, anoppi miniänsä ja miniä anoppinsa kanssa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

19.8.2019 ma arkipäivän messu, tai pyhä Jean Eudes, pappi

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Tuom. 2:11-19)

Herra asetti tuomareita, mutta israelilaiset eivät kuunnelleet tuomareitakaan.

Luemme Tuomarien kirjasta.

Niinä päivinä israelilaiset tekivät sitä, mikä on pahaa Herran silmissä ja alkoivat palvella baaleja. He hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli tuonut heidät pois Egyptistä, ja kääntyivät kumartamaan muita jumalia, joita heidän ympärillään asuvat kansat palvoivat. Näin he herättivät Herran vihan.

Koska israelilaiset hylkäsivät Herran ja ryhtyivät palvelemaan Baalia ja Astartea, Herra vihastui heihin. Hän jätti heidät ryöstelevien rosvojoukkojen armoille ja antoi vihamielisten naapurikansojen alistaa heidät. He eivät enää kyenneet pitämään puoliaan vihollisiaan vastaan, vaan aina kun he ryhtyivät taisteluun, Herran käsi oli heitä vastaan ja hän antoi heidän joutua tappiolle, niin kuin hän oli heille vannonut. Näin israelilaiset joutuivat suureen ahdinkoon.

Silloin Herra kohotti kansan johtajiksi tuomareita, ja he pelastivat kansan rosvojoukkojen käsistä. Mutta israelilaiset eivät totelleet tuomareitakaan, vaan olivat Herralle uskottomia ja kumarsivat muita jumalia. He eivät kauan pysyneet sillä tiellä, jota heidän isänsä olivat Herran käskyjä noudattaen vaeltaneet. He eivät seuranneet isiensä jälkiä.

Herra asetti Israelin kansalle tuomareita ja oli aina näiden tukena. Herra suojeli kansaa vihollisilta niin kauan kuin tuomari eli, sillä Herran kävi kansaa sääliksi, kun hän kuuli sen huokailevan sorrettuna ja vaivoissaan. Mutta heti tuomarin kuoltua israelilaiset lankesivat uudelleen ja vaipuivat vielä syvemmälle turmelukseen kuin esi-isänsä. He eivät luopuneet pahoista teoistaan eivätkä uppiniskaisuudestaan, vaan seurasivat muita jumalia ja palvelivat ja kumarsivat niitä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 106:34-35, 36-37, 39-40, 43ab+44. – vrt. 4)

Kertosäe:                         Muista meitä, Herra, sinä olet armollinen kansallesi.

He eivät hävittäneet kansoja,
jotka Herra oli käskenyt hävittää,
vaan veljeilivät vieraiden kansojen kanssa
ja ottivat oppia niiden menoista. Kertosäe

He palvoivat vieraita jumalia
ja joutuivat niiden pauloihin.
He uhrasivat poikiaan ja tyttäriään hengille. Kertosäe

He tahrasivat itsensä teoillaan,
kun he olivat uskottomia Herralle.
Niin Herra vihastui kansaansa,
hän ei enää sietänyt omaa perintöosaansa. Kertosäe

Yhä uudestaan Herra pelasti heidät.
Silti he kapinoivat ja toimivat halujensa mukaan.
Mutta Herra näki heidän ahdinkonsa
ja kuuli heidän avunhuutonsa. Kertosäe

Halleluja (Matt. 5:3)

Halleluja. Halleluja.
Autuaita ovat hengessään köyhät,
sillä heidän on taivasten valtakunta.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 19:16-22)

Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. Silloin sinulla on aarre taivaissa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan muuan mies tuli kysymään Jeesukselta: ”Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?” Jeesus vastasi hänelle: ”Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä.” ”Mitä käskyjä?” mies kysyi. ”Näitä”, vastasi Jeesus, ”älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” ”Kaikkia niitä olen noudattanut”, sanoi nuorukainen, ”mitä vielä puuttuu?” Jeesus sanoi hänelle: ”Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.” Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

20.8.2019 ti pyhä Bernhard, apotti ja kirkonopettaja, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Tuom. 6:11-24a)

Gideon, mene ja pelasta Israel. Minä lähetän sinut!

Luemme Tuomarien kirjasta.

Niinä päivinä Herran enkeli tuli Ofraan ja asettui suuren puun alle, joka kasvoi Abieserin sukuun kuuluvan Joasin maalla. Joasin poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viinikuurnassa pitääkseen viljan piilossa midianilaisilta. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi: ”Herra on kanssasi, sinä urhea soturi!” Gideon vastasi: ”Voi, herrani, jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, joista isämme aina puhuivat kertoessaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? Herra on nyt hylännyt meidät ja jättänyt meidät midianilaisten armoille.” Silloin Herra katsoi häneen ja sanoi: ”Käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetän sinut!” Mutta Gideon vastasi hänelle: ”Herrani, kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen Manassen heimon vähäpätöisintä sukua ja olen perheemme nuorin.” Herra sanoi hänelle: ”Kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset, aivan kuin vastassasi olisi yksi ainoa mies.” Gideon sanoi hänelle: ”Jos olen saanut osakseni sinun suosiosi, niin anna minulle jokin merkki siitä, että sinä todella itse puhut minun kanssani. Pysythän täällä, kunnes tulen takaisin ja tuon eteesi ruokauhrin.” Herra sanoi: ”Minä jään odottamaan sinua.”

Gideon meni ja valmisti uhriksi nuoren pukin, leipoi happamattomia leipiä eefa-mitallisesta jauhoja ja pani lihan koriin ja liemen ruukkuun. Sitten hän palasi suuren puun juurelle Jumalan enkelin luo ja asetti ruoat tarjolle hänen eteensä. Mutta enkeli sanoi hänelle: ”Pane liha ja leivät tuohon kalliolle ja kaada liemi niiden päälle.” Gideon teki niin. Silloin Herran enkeli ojensi sauvan, joka hänellä oli kädessään, ja kosketti sen kärjellä lihaa ja leipiä, ja kalliosta kohosi tuli, jonka liekit söivät lihan ja leivät. Sitten Herran enkeli katosi näkyvistä. Gideon ymmärsi nyt, että hän oli nähnyt Herran enkelin, ja hän sanoi pelästyneenä: ”Herra, minun Jumalani! Minä olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin!” Mutta Herra sanoi hänelle: ”Ole rauhassa, älä pelkää. Sinä et kuole.” Gideon rakensi sinne Herralle alttarin ja antoi sille nimen ”Herra on rauha”.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 85:9, 11-12, 13-14. – 9b)

Kertosäe:                            Herra lupaa rauhan kansalleen.

Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu.
Hän lupaa rauhan kansalleen, pyhilleen, 
niille, jotka sydämestään kääntyvät hänen puoleensa. Kertosäe

Laupeus ja uskollisuus kohtaavat,
oikeus ja rauha suutelevat toisiaan.
Uskollisuus versoo maasta
ja oikeus katsoo alas taivaasta. Kertosäe

Herra antaa kaiken hyvän,
maa antaa satonsa.
Herran edellä kulkee oikeus,
se valmistaa Herralle tien. Kertosäe

Halleluja (2. Kor. 8:9)

Halleluja. Halleluja.
Jeesus Kristus oli rikas mutta tuli köyhäksi,
jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 19:23-30)

Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” Kun opetuslapset kuulivat tämän, he olivat ihmeissään ja kysyivät: ”Kuka sitten voi pelastua?” Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.”

”Entä me?” kysyi silloin Pietari. ”Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

21.8.2019 ke pyhä Pius X, paavi, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Tuom. 9:6-15)

Te sanoitte: kuningas hallitkoon meitä! Kuitenkin oikea kuninkaanne on Herra (1. Sam. 12:12).

Luemme Tuomarien kirjasta.

Niinä päivinä kaikki Sikemin ja Bet-Millon miehet kokoontuivat yhteen, menivät Sikemin pyhän tammen luo ja huusivat Abimelekin kuninkaaksi. Kun Jotam sai kuulla tästä, hän nousi Garisiminvuorelle ja huusi kansalle sen huipulta: ”Kuulkaa minua, Sikemin miehet, jotta Jumalakin kuulisi teitä! Kerran lähtivät puut voitelemaan itselleen kuningasta. Ne sanoivat oliivipuulle: ’Ryhdy sinä meidän kuninkaaksemme!’ Mutta oliivipuu vastasi niille: ’Lakkaisinko tuottamasta hienoa öljyäni, josta minua ylistävät jumalat ja ihmiset, nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä?’ Sitten puut sanoivat viikunapuulle: ’Tule meidän kuninkaaksemme!’ Mutta viikunapuu vastasi niille: ’Lakkaisinko kantamasta makeita hedelmiäni, nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä?’ Sitten puut sanoivat viiniköynnökselle: ’Tule sinä kuninkaaksemme!’ Mutta viiniköynnös vastasi niille: ’Lakkaisinko antamasta viiniäni, joka tekee iloiseksi jumalat ja ihmiset, nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä?’ Sitten kaikki puut sanoivat orjantappuralle: ’Tule sinä kuninkaaksemme!’ Orjantappura vastasi puille: ’Jos vilpittömästi tahdotte voidella minut kuninkaaksenne, tulkaa etsimään suojaa varjostani. Jos ette tahdo, orjantappurasta lähtee tuli, joka polttaa Libanonin setrit.'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 21:2-3, 4-5, 6-7. – 2a)

Kertosäe:                            Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee.

Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee,
kuinka hän riemuitseekaan sinun avustasi!
Hänen hartaimman toiveensa sinä täytit,
et kieltänyt häneltä, mitä hän pyysi. Kertosäe

Sinä annoit hänelle onnen ja siunauksen,
painoit hänen päähänsä kultaisen kruunun.
Elämää hän sinulta pyysi, sinä lahjoitit sen hänelle,
pitkän iän, ikuisen elämän. Kertosäe

Suuri on hänen kunniansa, kun sinä autat häntä,
vallan ja loiston sinä hänelle lahjoitit.
Sinä suot hänelle siunauksen ikuisesti.
Sinä täytät hänet ilolla ja riemulla kasvojesi edessä. Kertosäe

Halleluja (Hepr. 4:12)

Halleluja. Halleluja.
Jumalan sana on elävä ja väkevä.
Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 20:1-16)

Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä?

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus esitti opetuslapsilleen tämän vertauksen: ”Taivasten valtakunta on kuin isäntä, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. ’Menkää tekin viinitarhaan’, hän sanoi heille, ’minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa.’ Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos yhdennellätoista tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä: ’Miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina?’ ’Kukaan ei ole palkannut meitä’, he vastasivat. Hän sanoi miehille: ’Menkää tekin minun viinitarhaani.’

Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen: ’Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten.’ Ne, jotka oli palkattu yhdennellätoista tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle: ’Nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.’ Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä: ’Ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan? Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä?’ Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

22.8.2019 to Autuas Neitsyt Maria, taivaan kuningatar, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Tuom. 11:29-39a)

Sen, joka ensimmäisenä tulee taloni portista, minä uhraan Herralle polttouhrina.

Luemme Tuomarien kirjasta.

Niinä päivinä Jeftaan tuli Herran henki. Jefta kulki Gileadin ja Manassen alueiden kautta ja palasi Gileadin Mispaan. Sieltä hän lähti sotaretkelle ammonilaisia vastaan. Jefta antoi Herralle tämän lupauksen: ”Jos sallit minun voittaa ammonilaiset, minä lupaan sinulle uhriksi sen, joka ensimmäisenä tulee taloni portista minua vastaan, kun palaan voittajana kotiin. Sen minä uhraan sinulle polttouhrina.”

Sitten Jefta lähti taisteluun ammonilaisia vastaan, ja Herra antoi heidät hänen käsiinsä. Hän löi ammonilaiset Aroerissa perin pohjin ja ajoi heitä takaa Minnitin seuduille ja Abel-Keramimiin saakka valloittaen kaksikymmentä kaupunkia. Näin ammonilaiset jäivät tappiolle taistelussaan israelilaisia vastaan.

Mutta kun Jefta palasi kotiinsa Mispaan, häntä vastaan tuli rumpua lyöden ja tanssien hänen oma tyttärensä, hänen ainoa lapsensa. Jeftalla ei ollut poikaa eikä toista tytärtä. Nähdessään tyttärensä Jefta repäisi vaatteensa ja sanoi: ”Voi, oma tyttäreni, mikä hirveä onnettomuus! Miksi juuri sinun piti tulla ensimmäisenä minua vastaan! Minä annoin Herralle lupauksen enkä voi sitä peruuttaa.” Silloin tytär sanoi hänelle: ”Isä, sinä olet antanut Herralle lupauksen. Tee siis minulle lupauksesi mukaisesti, kun Herra nyt on antanut sinun kostaa vihollisillesi ammonilaisille.” Hän jatkoi: ”Yhtä asiaa haluaisin sinulta kuitenkin pyytää: suo minulle vielä kaksi kuukautta aikaa. Haluaisin mennä ystävättärieni kanssa vuorille suremaan sitä, että minun on kuoltava näin nuorena.” Jefta sanoi hänelle: ”Mene vain, tyttäreni.”

Jefta antoi tyttärensä lähteä kahdeksi kuukaudeksi. Tytär meni ystävättäriensä kanssa vuorille suremaan sitä, että hänen oli kuoltava naimattomana ja lapsettomana. Kahden kuukauden kuluttua hän palasi isänsä luo. Jefta täytti Herralle antamansa lupauksen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I ‒ vuoropsalmi (Ps. 40:5, 7-8a, 8b-9, 10. – vrt. 8b+9a)   

Kertosäe:                            Nyt olen tullut, Herra, täyttääkseni tahtosi.

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan,
ei etsi apua pahan voimilta
eikä käänny niiden puoleen,
jotka valhetta palvelevat. Kertosäe

Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua,
polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä,
mutta sinä teit minulle kuulevat korvat.
Siksi minä sanoin: ”Nyt olen tullut, Herra.” Kertosäe

”Kirjaan on kirjoitettu,
mitä minun pitää tehdä.
Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi,
sinun lakisi on minun sydämessäni.” Kertosäe

Minä julistan sinun vanhurskauttasi
temppeliin kokoontuneelle kansalle,
en lakkaa siitä puhumasta.
Herra, sinä tiedät sen! Kertosäe

Halleluja (vrt. Ps. 95:8a)

Halleluja. Halleluja.
Tänä päivänä älkää paaduttako sydäntänne,
vaan kuulkaa Herran ääntä.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 22:1-14)

Kutsukaa häihin keitä vain tapaatte.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille: ”Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: ’Olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina. Tulkaa häihin!’ Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen, toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: ’Kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin keitä vain tapaatte.’ Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista.

Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: ’Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita?’ Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: ’Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja.'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

23.8.2019 pe arkipäivän messu, tai pyhä Rosa, neitsyt

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Ruut 1:1, 3-6, 14b-16, 22)

Noomi ja hänen moabilainen miniänsä Ruut palasivat Betlehemiin.

Luemme Ruutin kirjasta.

Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat Israelia, tuli kerran nälänhätä maahan. Muuan mies Juudan Betlehemistä muutti silloin vaimonsa ja kahden poikansa kanssa siirtolaiseksi Moabin maahan. Elimelek, Noomin mies, kuoli, ja Noomi jäi yksin molempien poikiensa kanssa. Pojat ottivat itselleen moabilaiset vaimot; toisen nimi oli Orpa ja toisen Ruut. Kun he olivat asuneet siellä kymmenisen vuotta, kuolivat myös molemmat pojat, Mahlon ja Kiljon, ja niin Noomi oli yksin menetettyään sekä miehensä että poikansa. Noomi päätti lähteä miniöittensä kanssa kotimatkalle Moabin maasta, sillä hän oli siellä kuullut, että Herra oli huolehtinut kansastaan ja antanut sille hyvän sadon. 

Orpa suuteli anoppiaan hyvästiksi, mutta Ruut ei suostunut eroamaan Noomista. Silloin Noomi sanoi: ”Katso nyt, kälysi lähti takaisin kansansa ja jumalansa luo. Lähde sinäkin kälysi mukana.” Mutta Ruut sanoi: ”Älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani.” 

Näin palasivat Noomi ja hänen moabilainen miniänsä Ruut Moabin maasta Betlehemiin. Ohranleikkuu oli juuri alkamassa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 146:5-6ab, 6c-7, 8-9a, 9bc-10. – 1b)

Kertosäe:                            Ylistä Herraa, minun sieluni!

tai:                                       Halleluja.

Onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala,
onnellinen se, joka turvaa Herraan, Jumalaansa.
Herra on tehnyt taivaan ja maan ja meren
ja kaiken mitä niissä on. Kertosäe

Herra on iäti uskollinen.
Herra hankkii oikeutta sorretuille,
nälkäisille hän antaa leipää.
Herra päästää vangitut kahleista. Kertosäe

Hän antaa sokeille näön
ja nostaa maahan painetut jaloilleen.
Herra rakastaa oikeamielisiä,
hän suojelee muukalaisia. Kertosäe

Hän tukee leskiä ja orpoja,
mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi.
Herra hallitsee ikuisesti.
Hän on sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Kertosäe

Halleluja (Ps. 25:4b, 5a)

Halleluja. Halleluja.
Opeta minua kulkemaan polkujasi,
Jumalani, ohjaa minut totuuteesi.
Halleluja.

Evankeliumi (Matt. 22:34-40)

Rakasta Herraa, Jumalaasi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan, kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

24.8.2019 la pyhä apostoli Bartolomeus, juhla

Ensimmäinen lukukappale (Ilm. 21:9b-14)

Peruskivissä oli Karitsan kahdentoista apostolin nimet.

Luemme Ilmestyskirjasta.

Yksi seitsemästä enkelistä puhui minulle. Hän sanoi: ”Tule, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon.” Enkeli vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta, Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta, se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallinkirkas jaspis. Sitä ympäröi suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia, ja niitä vartioi kaksitoista enkeliä. Portteihin oli hakattu Israelin kahdentoista heimon nimet. Idän puolella oli kolme porttia, pohjoisessa kolme, etelässä kolme ja lännessä kolme porttia. Kaupungin muurissa oli kaksitoista peruskiveä, ja niissä oli kaksitoista nimeä, Karitsan kahdentoista apostolin nimet.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 145:10-11, 12-13ab, 17-18. – vrt. 12)

Kertosäe:                            Sinun pyhäsi, Herra, julistavat valtakuntasi loistoa.

Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi,
uskolliset palvelijasi kiittäkööt sinua!
Julistakoot he valtakuntasi kunniaa,
kertokoot mahtavista teoistasi. Kertosäe

Saattakoot he ihmisten tietoon Herran väkevät teot
ja hänen valtakuntansa mahdin ja loiston.
Sinun valtakuntasi on ikuinen,
sinun herruutesi pysyy polvesta polveen. Kertosäe

Herra on oikeamielinen kaikissa teissään,
hän on uskollinen kaikissa teoissaan.
Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi,
sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Kertosäe

Halleluja (Joh. 1:49b)

Halleluja. Halleluja.
Rabbi, sinä olet Jumalan Poika,
sinä olet Israelin kuningas!
Halleluja.

Evankeliumi (Joh. 1:45-51)

Siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: ”Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista.” ”Nasaretistako?” Natanael kysyi. ”Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?” ”Tule, niin näet”, sanoi Filippus.

Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi: ”Siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!” ”Mistä sinä minut tunnet?” kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle: ”Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla.” Natanael sanoi: ”Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!” Jeesus sanoi hänelle: ”Uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä.” Ja hän jatkoi: ”Totisesti, totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika on.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta sunnuntaista:

25.8.2019 Kirkkovuoden 21. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 66:18-21)

He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Näin sanoo Herra: ”Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni. Ja heidän keskellään minä teen ihmeen ja heidän joukostaan lähetän eloon jääneitä vieraiden kansojen luo Tarsisiin, Putiin, Ludiin, Mesekiin, Tubaliin ja Javaniin, kaukaisille saarille ja rannikoille, jotka eivät ole kuulleet minusta puhuttavan eivätkä nähneet minun kirkkauttani. Nuo, jotka lähtevät, kertovat vieraiden kansojen keskuudessa minun kirkkaudestani. He tuovat kaikki veljenne kaikkien kansojen keskeltä, lahjaksi Herralle, he tuovat heidät hevosilla ja avovaunuilla ja katetuilla vankkureilla ja muuleilla ja ratsukameleilla Jerusalemiin, minun pyhälle vuorelleni sanoo Herra samalla tavoin kuin israelilaiset tuovat uhrilahjana ruokaa puhtaissa astioissa Herran huoneeseen. Ja minä otan myös näitä vastatulleita palvelemaan pappeina ja leeviläisinä, sanoo Herra.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 117:1, 2. ‒ Mark. 16:15)

Kertosäe:               Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia.

tai:                           Halleluja.

Kiittäkää Herraa, kaikki kansat!
Ylistäkää häntä, kansakunnat! Kertosäe

Rajaton on hänen rakkautensa,
iäti hän on meille uskollinen. Kertosäe

Toinen lukukappale (Hepr. 12:5-7, 11-13)

Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa.

Luemme kirjeestä heprealaisille.

Veljet, te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä kuin isä poikiaan: ”Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta, älä masennu, kun hän ojentaa sinua ‒ jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa.” Teidän kärsimyksenne on kasvatusta: Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden. Oikaiskaa siis hervonneet kätenne ja halvaantuneet polvenne! ”Kulkekaa suoria polkuja”, jottei ontuva jalka menisi sijoiltaan vaan pikemminkin parantuisi.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (Joh. 14:6)

Halleluja. Halleluja.
Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Herra.
Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 13:22-30)

Idästä ja lännestä tulee ihmisiä, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus vaelsi kohti Jerusalemia. Hän kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti. Joku kysyi häneltä: ”Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?” Jeesus vastasi: ”Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene. Tulee hetki, jolloin talon isäntä nousee ja sulkee oven. Kun te sitten seisotte ulkona, kolkutatte ovelle ja huudatte: ’Herra, avaa meille!’, hän vastaa: ’Keitä te olette? En tunne teitä.’ Silloin te alatte selittää: ’Mehän söimme ja joimme sinun kanssasi, ja sinä opetit meidän kaduillamme.’ Mutta hän sanoo: ’Keitä te olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät.’ Siellä te itkette hammasta purren, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa mutta huomaatte, että teidät itsenne on suljettu ulos. Idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä tulee ihmisiä, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa. Monet viimeiset ovat silloin ensimmäisiä, monet ensimmäiset viimeisiä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.