Kirkko Suomessa

Helsingin hiippakunta tänään

Vuoden 2015 lopussa Helsingin hiippakuntaan kuului 13 942 katolilaista. Heistä 42 prosenttia puhui äidinkielenään suomea, 5 prosenttia ruotsia ja 53 prosenttia muita kieliä. Hiippakunnassa on kahdeksan seurakuntaa ja sen papistoon kuuluu piispan lisäksi 30 pappia.

Helsingin piispa, monsignore Teemu Sippo SCJ

Teemu Jyrki Juhani Sippo on syntynyt Lahdessa 20.5.1947. Hän liittyi katoliseen kirkkoon 27.5.1966. Hän antoi ensimmäiset lupauksensa Jeesuksen pyhän sydämen pappien veljeskunnassa (SCJ) 11.10.1970 ja opiskeli diplomiteologiksi Freiburgin yliopistossa.

Teemu Sippo vihittiin diakoniksi 8.1.1977 Tampereen Pyhän ristin kirkossa ja papiksi 28.5.1977 Pyhän Marian kirkossa Helsingissä. Sen jälkeen hän toimi Jyväskylän ja Helsingin seurakunnissa, Katolisen tiedotuskeskuksen johtajana 1982-1985 sekä pitkään Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkkoherrana. Vuonna 2004 hänet nimitettiin piispanvikaariksi ekumeenisia asioita varten. Piispa Wróbelin saatua kesällä 2008 nimityksen Lublinin apulaispiispaksi Puolaan isä Sippo valittiin Helsingin katolisen hiippakunnan asiainhoitajaksi 2.7.2008.

Paavi Benedictus XVI nimitti isä Teemu Sipon Helsingin piispaksi 16.6.2009. Sippo vihittiin piispaksi Turun tuomiokirkossa 5.9.2009. Päävihkijänä toimi kardinaali Karl Lehmann ja kanssavihkijöinä edellinen Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ sekä Kööpenhaminan piispa Czeslaw Kozon. Piispa Teemu Sippo otti hiippakunnan haltuunsa Pyhän Henrikin katedraalissa 6.9.2009.

Hiippakunnan hallinto

Hiippakunnan kanslia ja arkisto toimivat piispantalossa, joka sijaitsee Helsingin Eiran kaupunginosassa. Hiippakunnan hallinnossa piispaa avustaa yleisvikaari. Hiippakunnalla on niin ikään oma ekonomi ja notaari. Hiippakunnan jäsenrekisteriä hoidetaan seurakunnittain.

Muiden katolisten hiippakuntien tavoin myös Helsingin hiippakunnalla on oma oikeusistuin kirkon toimivaltaan kuuluvien asioiden ratkaisemiseksi, joista suurin osa on avioliittokysymyksiä.

Katolinen kirkkolaki eli kanoninen laki edellyttää, että jokaisessa hiippakunnassa toimii erityisiä neuvostoja, jotka ovat piispan nimittämiä ja joiden puheenjohtajana toimii hiippakunnan piispa. Neuvonantajakollegio muodostuu hiippakunnan piispan nimittämistä papeista ja sillä on erityinen vastuu hiippakunnasta erityisesti silloin, kun piispainistuin on täyttämättä.

Piispanneuvoston jäsenet ovat niin ikään piispan nimittämiä pappeja. Neuvoston tehtävänä on avustaa piispaa lähinnä hiippakunnan käytännön asioiden hoitamisessa. Pappienneuvostoon kuuluvat kaikki Helsingin hiippakunnassa toimivat papit. Yhdessä piispan kanssa se käsittelee ensi sijassa sielunhoidollisia ja varsinkin seurakuntien elämään kuuluvia asioita.

Pastoraalineuvosto muodostuu eri seurakuntien, pappien ja sisarten edustajista, joten suuri osa sen jäsenistä on maallikkoja. Tämän neuvoa-antavan elimen tehtävänä on keskustella paikalliskirkon elämään ja toimintaan liittyvistä kysymyksistä sekä tukea ja kehittää sitä arvioin, ehdotuksin ja muilla tavoin. Hiippakunnan talousneuvosto käsittelee ja hyväksyy piispan johdolla seurakuntien ja hiippakunnan talousarviot ja tilinpäätökset.