Eukaristian sakramentti

Jeesus sanoo: “Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti… Sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä… [hän] pysyy minussa, ja minä hänessä.” (Joh. 6:51,54,56)

Eukaristia on kirkon elämän lähde ja huippukohta, jossa kirkko kaikkine jäsenineen liittyy Kristuksen ristillä Isälle kantamaan ainutkertaiseen ylistys- ja kiitosuhriin. Eukaristian liturgiassa kirkko viettää tässä hetkessä Kristuksen pääsiäistä eli hänen elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa pelastustyötä. Kristus itse kantaa eukaristian uhrin pappien välityksellä ja tulee eukaristiassa todellisesti läsnäolevaksi leivän ja viinin muodoissa. Leivästä ja viinistä tulee todellisesti hänen ruumiinsa ja verensä. Siksi niitä kunnioitetaan ja palvotaan myös itse eukaristian ulkopuolella.

Katolilaisten tulee osallistua eukaristian viettoon eli pyhään messuun ainakin sunnuntaisin ja velvoittavina juhlapyhinä, kuten jouluna, loppiaisena ja Kristuksen taivaaseen astumisen juhlapyhänä. Vaikka olosuhteet eivät tätä aina sallisi, tilaisuutta pyhään messuun osallistumiseen ei tule toisarvoisista syistä jättää käyttämättä.

Pyhän kommuunion eli Kristuksen ruumiin ja veren voivat tiettyjä poikkeustapauksia lukuun ottamatta ottaa vastaan vain kirkon sakramenttiyhteydessä olevat katolilaiset. Muut voivat rukouksessa osallistua siihen hengellisellä tavalla. Pyhän kommuunion vastaanottamista varten uskovien tulee olla armon tilassa, minkä takia kaikista vakavammista synneistä on ripittäydyttävä sitä ennen. Lisäksi ruoasta ja muista juomista kuin vedestä on pidättäydyttävä vähintään tuntia ennen pyhää kommuuniota. Mikäli mahdollista, katolilaiset käyvät pyhällä kommuuniolla ainakin kerran vuodessa pääsiäisaikana.

Pyhä kommuunio voidaan erikoista-pauk-sissa saada myös eukaristian vieton ulkopuolella. Tämä koskee erityisesti kotona tai sairaalassa sairastavia. Siitä on silloin sovittava papin kanssa.