Eksorkismi (manaus) katolisessa kirkossa

Eksorkismin tavoite on karkottaa demoneja tai vapauttaa demonien vaikutuksesta sillä hengellisellä auktoriteetilla, jonka Jeesus on uskonut kirkolleen. Sairaudet, ennen kaikkea psyykkiset sairaudet ovat kokonaan toinen asia; niiden hoitaminen kuuluu lääkärille.

Katolisen kirkon katekismus selittää eksorkismia näin:

1637. Kun kirkko pyytää julkisesti ja valtuuteensa vedoten Jeesuksen Kristuksen nimessä, että joku henkilö tai jokin kohde varjeltuisi Pahan vaikutukselta tai pääsisi irti sen vallasta, puhutaan eksorkismista. Jeesus itse on tehnyt näin; [vrt. Mark. 1:25–26] häneltä on peräisin kirkon valta ja tehtävä toimittaa eksorkismeja. [vrt. Mark. 3:15; 6:7,13; 16:17.] Yksinkertaisessa muodossa eksorkismi toimitetaan kasteen vieton yhteydessä. Juhlallisen, niin sanotun suuren eksorkismin voi toimittaa vain pappi ja vain piispan luvalla.

Tällöin on meneteltävä viisaasti ja pitäydyttävä tiukasti kirkon laatimiin sääntöihin. [vrt. CIC, kaanon 1172] Eksorkismin tavoite on karkottaa demoneja tai vapauttaa demonien vaikutuksesta sillä hengellisellä auktoriteetilla, jonka Jeesus on uskonut kirkolleen. Sairaudet, ennen kaikkea psyykkiset sairaudet ovat kokonaan toinen asia; niiden hoitaminen kuuluu lääkärille. Siksi on tärkeää, että ennen eksorkismin viettoa otetaan selvyys siitä, onko kyseessä todella Paholaisen läsnäolo vai sairaus.

Enkelien lankeemuksesta katekismus sanoo näin:

391. Sen valinnan taustalla, jolla esivanhempamme kieltäytyivät tottelemasta Jumalaa, [vrt. 1 Moos. 3:1–5] oli viettelevä, Jumalaa vastustava ääni, joka kateudesta johti heidät kuolemaan. [vrt. Viis. 2:24] Raamattu ja kirkon traditio näkevät tässä olennossa langenneen enkelin, jota kutsutaan Saatanaksi tai Paholaiseksi. [vrt. Joh. 8:44; Ilm. 12:9] Kirkko opettaa, että se alkujaan oli Jumalan luoma hyvä enkeli. ”Jumala oli tosin alkujaan luonut Paholaisen ja muut demonit luonnostaan hyviksi, mutta niistä tuli omasta syystään pahoja.” [Lateraanin IV kirk.kok. (v. 1215): DS 800.]

392. Raamattu puhuu langenneiden enkelien synnistä. [vrt. 2 Piet. 2:4] Näiden luotujen henkien ”syntiinlankeemuksella” ymmärretään vapaata ratkaisua hylätä Jumala ja hänen valtakuntansa perusteellisesti ja peruuttamattomasti. Kuulemme tämän kapinan kaiun kiusaajan sanoissa esivanhemmillemme: ”Teistä tulee Jumalan kaltaisia” (1 Moos. 3:5). Paholainen ”on tehnyt syntiä alusta asti” (1 Joh. 3:8), hän on ”valheen isä” (Joh. 8:44).