Ensimmäinen anglikaaniyhteisö on pyytänyt ordinariaatin perustamista

Traditionaalisen anglikaanisen yhteisön (Traditional Anglican Communion, TAC) Pohjois-Amerikan provinssi, joka tunnetaan nimellä Amerikan anglikaaninen kirkko (Anglican Church in America), on päättänyt virallisesti pyytää uskonopin kongregaatiota perustamaan alueelle personaaliordinariaatin. Provinssi päätti asiasta maaliskuun alussa pitämässään kokouksessa.

Personaaliordinariaatti on uudenlainen, sotilashiippakuntaa muistuttava hallintoalue, jonka tarkoituksena on taata anglikaaneille, jotka kääntyvät katolilaisiksi, mahdollisuus säilyttää monia heille tärkeitä elementtejä anglikaanisesta hengellisyydestä ja liturgisesta traditiosta. Edellytyksenä ordinariaattiin liittymiselle on luonnollisesti katolisen uskon tunnustaminen, niin kuin se Katolisen kirkon katekismuksessa on esitetty, sekä paavin aseman ja jurisdiktion hyväksyminen.

Paavi Benedictus XVI julkaisi apostolisen konstituution Anglicanorum coetibus viime vuoden lopulla.

KATT/CNA