Katolska kyrkans medlemsavgift – direktiv 2018

Bästa medlemmar av Helsingfors stift,

Den senaste tidens ekonomiska förändringar bl.a. lönerna till vårt prästerskap, har lett till många obesvarade frågor bland medlemmarna i vårt stift. Å andra sidan har den nya situationen även väckt intresse för hur kyrkan under de nya betingelserna ekonomiskt klarar sig. Därför vill jag klargöra hur medlemmarna i vårt stift ekonomiskt kan stöda kyrkan och samtidigt lyfta fram deras plikt i denna fråga.

Varje medlem i den katolska kyrkan, varje församlingsmedlem, har en plikt att enligt sina möjligheter också stöda sin egen kyrka och verksamheten i sin församling. I Helsingfors katolska stift kommer detta att ske på följande sätt från och med början av 2018.

Varje fullvuxen katolik har som plikt att betala 1,5 % av sin beskattningsbara inkomst till sin egen församling. Betalningen sker på församlingens medlemskonto. (De kyrkans medlemmar som har betydande ekonomiska svårigheter måste givetvis inte betala summan till fullo.) Rekommendationen är att man automatiskt månatligen betalar via bankgiro summan på församlingens medlemskonto.

Församlingarna överför regelbundet 10 % av det insamlade beloppet till stiftet. Stiftet behöver dessa medel för att upprätthålla gemensamma verksamheter. En del går även som överföringar till de församlingar vilka inte är solida.

Denna bestämmelse omintetgör alla tidigare direktiv gällande sätt hur man stöder kyrkan ekonomiskt. Man kan, såsom tidigare, fortfarande stöda stiftet direkt. Man bör, såsom tidigare, årligen, betala för stiftets tidning FIDES.

Jag vill tacka alla som redan nu stöder kyrkan!

Helsingfors, 8.1.2018

+ Teemu Sippo SCJ

Biskop av Helsingfors

Kontonumren 12/2018

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta
Sankt Henriks katedralförsamling | St Henry’s Cathedral Parish
Jäsenmaksutili: FI61 1014 3000 2118 01 Viite: 1009

Pyhän Marian seurakunta
Sankta Maria församling | Saint Mary’s Parish
Jäsenmaksutili: FI65 1023 3000 2047 89 Viite: 90010

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
Sankta Birgittas och salige Hemmings församling |
Saint Bridget’s and Blessed Hemming’s Parish
Jäsenmaksutili: FI40 1547 3000 0005 98 Viite: 90010

Pyhän Olavin seurakunta
Sankt Olavs församling | Saint Olav’s Parish
Jäsenmaksutili: FI65 1045 3000 1121 43 Viite: 90010

Pyhän ristin seurakunta
Heliga korsets församling | Holy Cross Parish
Jäsenmaksutili: FI08 2236 1800 0045 66 Viite: 90010

Pyhän Ursulan seurakunta
Heliga Ursulas församling | Saint Ursula’s Parish
Jäsenmaksutili: FI75 1555 3000 1245 12 Viite: 90010

Nasaretin pyhän perheen seurakunta
Heliga familjens av Nasaret församling | Holy Family of
Nazareth Parish
Jäsenmaksutili: FI52 1374 3000 1083 81 Viite: 90010

Pyhän Joosefin seurakunta
Sankt Josefs församling | Saint Joseph’s Parish
Jäsenmaksutili: FI30 1555 3000 1245 46 Viite: 90010

Jäsenmaksu sininen

Jäsenmaksu

Medlemsavgift

Membership Fee

Suomeksi


Suomeksi

På svenska

På svenska

In English

In English