Paavi Franciscuksen Urbi et orbi -viesti pääsiäisenä 2019

Rakkaat veljet ja sisaret, hyvää pääsiäistä!

Tänään kirkko uudistaa ensimmäisten opetuslasten julistuksen: ”Jeesus on noussut kuolleista!” Ja suusta suuhun, sydämestä sydämeen kaikuu kutsu ylistykseen: ”Halleluja! … Halleluja!” Tänä pääsiäisen aamuna, pääsiäisen, joka on kirkon ja koko ihmiskunnan pysyvä nuoruus, haluan suunnata teille kaikille alkusanat hiljattain julkaistusta, erityisesti nuorille osoitetusta apostolisesta kehotuskirjeestäni:

”Kristus elää. Hän on toivomme ja ihmeellisellä tavalla hän tuo nuoruuden tähän maailmaan. Kaikki, mitä hän koskettaa, tulee nuoreksi, tulee uudeksi, täyttyy elämällä. Siksi ensimmäiset sanat, jotka haluan sanoa jokaiselle nuorelle kristitylle, ovat: Hän elää ja hän haluaa sinunkin elävän! Hän on sinussa, hän on kanssasi eikä koskaan hylkää sinua. Kuinka kauas etäännytkin, vierelläsi on Ylösnoussut, joka kutsuu sinua ja odottaa sinun palaavan luokseen, jotta aloittaisit uudelleen. Kun tunnet itsesi vanhaksi surun, kaunojen, pelkojen, epäilysten tai epäonnistumisten takia, hän on läsnä antaakseen sinulle jälleen voimaa ja toivoa” (Christus vivit, 1-2).

Rakkaat veljet ja sisaret, tämä viesti on suunnattu samanaikaisesti jokaiselle ihmiselle ja maailmalle. Kristuksen ylösnousemus on uuden elämän alku jokaiselle miehelle ja jokaiselle naiselle, koska todellinen uudistuminen lähtee aina sydämestä, omastatunnosta. Mutta pääsiäinen on myös uuden, synnin ja kuoleman orjuudesta vapautetun maailman alku: maailman, joka on lopultakin avoin Jumalan valtakunnalle, rakkauden, rauhan ja veljeyden valtakunnalle.

Kristus elää ja pysyy luonamme. Ylösnousseena hän näyttää meille kasvojensa valon, eikä hän hylkää niitä, jotka kokevat koettelemuksia, kärsimystä ja surua. Olkoon hän, elävä Herra, toivo rakkaalle Syyrian kansalle, jatkuvan konfliktin uhrille, jonka edessä olemme vaarassa tulla yhä lannistuneemmiksi, jopa välinpitämättömiksi. Nyt on aika sitoutua uudelleen tavoittelemaan poliittista ratkaisua, joka vastaisi oikeutettuihin odotuksiin vapaudesta, rauhasta ja oikeudenmukaisuudesta, vastaisi humanitääriseen kriisiin ja edistäisi kodistaan paenneiden turvallista paluuta, kuten myös kaikkien niiden, jotka ovat paenneet naapurimaihin, erityisesti Libanoniin ja Jordaniaan.

Pääsiäinen saa meidät kiinnittämään katseemme Lähi-itään, jota jatkuvat jakautumiset ja jännitteet repivät. Todistakoot alueen kristityt kärsivällisen kestävinä ylösnousseesta Herrasta ja siitä, että hän voitti kuoleman. Ajattelen erityisesti Jemenin kansaa, erityisesti lapsia, joita nälkä ja sota näännyttävät. Pääsiäisen valo valaiskoon kaikkia Lähi-idän hallitsijoita ja kansoja, alkaen israelilaisista ja palestiinalaisista, ja innoittakoon heitä lievittämään kärsimyksiä ja tavoittelemaan rauhanomaista ja vakaata tulevaisuutta.

Lakatkoot aseet vuodattamasta verta Libyassa, jossa puolustuskyvyttömiä ihmisiä on jälleen kuollut viime viikkoina ja monien perheiden on pakko jättää kotinsa. Kehotan osapuolia valitsemaan vuoropuhelun voimankäytön sijaan ja välttämään vuosikymmenen konfliktien ja poliittisen epävakauden aiheuttamien haavojen uudelleenavautumisen.

Elävä Kristus lahjoittakoon rauhansa koko rakkaalle Afrikan mantereelle, jossa yhä rehottavat yhteiskunnalliset jännitteet, konfliktit ja joskus väkivaltainen ekstremismi, jotka jättävät jälkeensä turvattomuutta, tuhoa ja kuolemaa, erityisesti Burkina Fasossa, Malissa, Nigerissä, Nigeriassa ja Kamerunissa. Ajattelen myös Sudania, jossa koetaan poliittista epävarmuutta ja jossa toivon, että kaikkia ääniä kuullaan ja että kaikki työskentelevät, jotta maa löytää vapauden, kehityksen ja hyvinvoinnin, jota se on kauan toivonut.

Ylösnoussut Herra auttakoon Etelä-Sudanin siviili- ja uskonnollisten viranomaisten ponnistuksia; tukekoot heitä sen hengellisen retretin hedelmät, joka pidettiin joitakin päiviä sitten täällä Vatikaanissa. Avautukoon uusi sivu tuon maan historiassa ja sitoutukoot kaikki poliittiset, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset tekijät aktiivisesti tavoittelemaan yhteistä hyvää ja kansakunnan sovintoa.

Tänä pääsiäisenä saakoon lohtua Ukrainan itäisten alueiden väestö, joka jatkuvasti kärsii yhä meneillään olevasta konfliktista. Herra rohkaiskoon humanitäärisiä ja kestävään rauhaan pyrkiviä aloitteita.

Ylösnousemuksen ilo täyttäköön niiden sydämet, jotka Amerikan mantereella kärsivät vaikeiden poliittisten ja taloudellisten tilanteiden seurauksista. Ajattelen erityisesti Venezuelan kansaa: niin monet ihmiset ovat vailla arvokkaan ja turvallisen elämän minimiedellytyksiä jatkuvan ja syvenevän kriisin takia. Antakoon Herra poliittisten vastuunkantajien työskennellä yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden, väärinkäytösten ja väkivallan lopettamiseksi ja ottaa konkreettisia askeleita, jotta jakautumiset parannetaan ja väestölle tarjotaan sen tarvitsemaa apua.

Ylösnoussut Herra valaiskoon meneillään olevia ponnistuksia Nicaraguassa, jotta löydettäisiin mahdollisimman pian rauhanomainen neuvotteluratkaisu kaikkien nicaragualaisten hyväksi.

Älköön elämän Herra löytäkö meitä kylminä ja välinpitämättöminä aikamme kärsimysten edessä. Tehköön hän meistä siltojen eikä muurien rakentajia. Hän, joka lahjoittaa meille rauhansa, saakoon aseiden melun lakkaamaan sekä sotakonteksteissa että kaupungeissamme, ja innoittakoon kansakuntien johtajia työskentelemään asevarustelun ja huolestuttavan aseiden leviämisen lopettamiseksi erityisesti taloudellisesti kehittyneemmissä maissa. Ylösnoussut, joka avasi ammolleen haudan ovet, avatkoon sydämemme hädänalaisten, puolustuskyvyttömien, köyhien, työttömien ja syrjittyjen tarpeita kohtaan, kuten myös niiden tarpeita kohtaan, jotka kolkuttavat ovellamme etsien leipää, turvapaikkaa ja arvokkuutensa tunnustamista.

Rakkaat veljet ja sisaret, Kristus elää! Hän on toivo ja nuoruus jokaiselle meistä ja koko maailmalle. Antakaamme hänen uudistaa meidät! Hyvää pääsiäistä!

***

Rakkaat veljet ja sisaret,

Surulla ja tuskalla otin vastaan uutiset vakavista hyökkäyksistä, jotka juuri tänään pääsiäispäivänä aiheuttivat murhetta ja kärsimystä joissakin Sri Lankan kirkoissa ja muissa kokoontumispaikoissa. Haluan ilmaista rakastavan osanottoni kristilliselle yhteisölle, jota vastaan iskettiin sen ollessa kokoontunut rukoilemaan, ja kaikille tuon julman väkivallan uhreille. Uskon Herran haltuun iskuissa menehtyneet ja rukoilen loukkaantuneiden ja kaikkien niiden puolesta, jotka kärsivät tuon traagisen tapahtuman vuoksi.

Uudistan hyvän pääsiäisen toivotukseni kaikille teille, jotka olette tulleet tänne Italiasta ja eri maista, kuten myös kaikille, jotka liittyvät meihin television, radion ja muiden tiedotusvälineiden välityksellä. Tässä yhteydessä muistutan, että 70 vuotta sitten, juuri pääsiäisenä 1949, paavi puhui ensimmäistä kertaa televisiossa. Kunnianarvoisa Pius XII puhui Ranskan television katsojille korostaen, kuinka Pietarin seuraajan ja uskovien katseet saattoivat kohdata myös tämän uuden viestintävälineen välityksellä. Tämä tarjoaa minullekin tilaisuuden rohkaista kristillisiä yhteisöjä käyttämään kaikkia teknologian mahdollistamia keinoja julistaakseen hyvää sanomaa ylösnousseesta Kristuksesta, kommunikoidaksemme eikä vain yhteydenottoja varten.

Pääsiäisen valon valaisemina tuomme ylösnousseen Kristuksen tuoksua lukemattomien veljiemme ja sisartemme yksinäisyyteen, kurjuuteen ja kärsimykseen, kumoten välinpitämättömyyden kiven. Tällä aukiolla ylösnousemuksen iloa symbolisoivat kukat, jotka tänäkin vuonna tulevat Alankomaista, kun taas Pietarinkirkon kukat ovat Sloveniasta. Erityinen kiitos näiden upeiden kukkien lahjoittajille!

Älkää unohtako rukoilla puolestani.