Piispainkokous Jerusalemissa

Pohjoismaiden piispainkokouksen kevätistunto Jerusalemissa 31.1.-7.2.2011: Solidaarisuus Pyhän maan kristittyjen kanssa – piispa Arborelius valittiin uudelleen puheenjohtajaksi

Lapsia kohtaan tehtyjä väärinkäytöksiä vastaan kirkko tarvitsee perusteellisempia ja laajempia sääntöjä kuin valtio, ja tähän tarkoitukseen ehdotetuista teksteista keskusteltiin yksityiskohtaisesti piispainkokouksen istunnossa Jerusalemissa. Koska siviililainsäädäntö on maissamme erilaista, näyttää mahdottomalta saada aikaan keskenään samanlaisia sääntöjä kaikille hiippakunnille. Teologinen johdanto ohjeisiin on kuitenkin tehty ja muotoiltu yhteiset määritelmät seksuaaliselle väärinkäytökselle sekä keinot suojella lapsia ja estää väärinkäytökset. Nämä kaksi tekstiä täydennetään erityisillä säännöillä kutakin viittä maata varten.

Ensimmäisen kerran piispainkokouksen historiassa piispat kokoontuivat Jerusalemissa ja vierailivat pyhillä paikoilla pyhiinvaeltajina, keskustelivat paikallisen kirkon johtajien ja uskovien kanssa. Piispoihin teki suuren vaikutuksen heidän tapaamiensa ihmisten avoimuus ja rohkeus.

“Jerusalemin kirkon historia on meidän historiaamme. Tämän kirkon tulevaisuus koskee meitä syvästi ja vaikuttaa meihin kaikkiin”, sanoivat piispat kootessaan yhteen vaikutelmiaan. “Meidän
yhteinen toivomme on, että Jerusalemista tulisi rauhan kaupunki, jolloin sillä olisi profeetallinen merkitys kaikille juutalaisille, muslimeille ja kristityille.

Piispainkokouksen pysyvä neuvosto valittiin uudestaan neljäksi vuodeksi. Sen puheenjohtaja on piispa Anders Arborelius OCD (Tukholma), varapuheenjohtaja piispa Czeslaw Kozon (Kööpenhamina) ja neuvoston jäsen piispa Bernt Eidsvig Can.reg. (Oslo). Neuvoston sihteerinä toimii sisar Anna Mirijam Kaschner CPS.

Pohjoismaiden piispainkokouksen muodostavat kaikki Ruotsin, Tanskan, Islannin, Suomen ja Norjan katoliset piispat. Se kokoontuu kahdesti vuodessa, tällä kertaa Jerusalemissa. Piispainkokouksen kotisivu on www.nordicbishopsconference.org.

NBK/KATT