Piispan viesti hiippakuntalaisille hyväksikäytöstä – Biskopens meddelande

Hyvät hiippakuntalaiset,

meitä on viime viikkoina järkyttänyt monien pappien tekemät lasten ja nuorten hyväksikäyttötapaukset Pennsylvaniassa USA:ssa ja muutkin tähän liittyvät uutiset. Olemme murheellisia hyväksikäytön uhrien kärsimyksistä ja häpeissämme kirkkomme työntekijöiden syyllisyydestä noihin tekoihin.

Paavi Franciscus kirjoitti jokin aika sitten maailman kaikille katolilaisille kirjeen noista tapahtumista ja pyysi anteeksiantoa kirkolle pahoista teoista ja myös niiden salaamisesta. Voimme olla kiitollisia pyhälle isälle hänen sanoistaan. Sama koskee paavi Benedictusta, joka paavikaudellaan terävöitti hyväksikäyttötapausten yhteydessä toimintatapoja. Käyttöön tuli nollatoleranssi, joka siitä lähtien on vähentänyt uusien tapausten määrää huomattavasti. Meidänkin hiippakunnassamme perustettiin komissio, joka tutkii mahdollisia tapauksia.

Kirkon tervehtyminen hyväksikäytöstä ja sen salailun aiheuttamista haavoista vaatii päättäväistä yhteistyötä myös maallisten viranomaisten kanssa kaikkien näihin rikoksiin syyllistyneiden asianmukaiseksi rankaisemiseksi.

Meiltä kaikilta vaaditaan herkkää mieltä ja kunnioitusta lapsia ja nuoria kohtaan. Ennen muuta tarvitaan empatiaa, lapsen asemaan asettumista. Valitettavasti nykyinen seksuaalisuutta korostava ilmapiiri asettaa usein toisen ihmisen ensisijaisesti objektiksi, välineeksi omien tarpeiden tyydyttämiseksi. Tätä vastaan meidän tulisi käydä ja toimia lähimmäisenrakkauden käskyn mukaisesti ja ennen kaikkea muistaa Jeesuksen sanat: ”minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle” (Matt. 25:40).

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

(14.9.2018)


Kära stiftsmedlemmar,

vi har blivit chockade över de sexuella övergrepp mot barn och unga som många präster har gjort sig skyldiga till i Pennsylvania i USA samt en hel del andra nyheter som är relaterade till detta. Vi är ledsna över lidande av offren till övergrepp och skäms för delaktighet och skyldighet av vår kyrkas anställda till dessa handlingar.

Påve Franciskus skrev ett brev för en tid sedan till alla katoliker i världen gällande dessa händelser och bad om förlåtelse för kyrkans onda handlingar och dess mörkläggning. Vi kan vara tacksamma till den helige fadern för hans ord. Samma gäller påve Benedikt som skärpte till tillvägagångsättet vid övergreppsfall. Det togs i bruk nolltolerans som sedan dess har minskat antalet nya fall markant. Det grundades också en komission i vårt stift som utreder eventulla fall.

För att kyrkan kan återhämta sig från sexuella övergrepp och alla de sår som det har förorsakat krävs målmedvetet samarbete även med värdsliga myndigheter för att skyldiga ska ställas inför rätta och bestraffas rättvist.

Det krävs känsligt agerande och respekt gentemot barn och ungdomar. Det behövs framför allt empati, förmågan att leva sig in i barnets situation. Det är beklagligt att dagens atmosfär som drivs av sexualitet betraktar den andra människan som sexualobjekt, för att tillfredställa egna behov. Vi borde kämpa och handla emot detta enligt det dubbla kärleksbudet och komma ihåg Jesu ord: ”Det ni har gjort för en av mina minsta, det har ni gjort för míg” (Matt 25:40).

+ Teemu Sippo SCJ
Biskopen av Helsingfors