Piispat toivovat tasapuolisuutta uskonnonopetuskeskusteluun

Helsingin Sanomien mielipidesivulla julkaistiin lauantaina 1.2. arkkipiispa Leon ja piispa Teemu Sipon SCJ yhteinen kommentti ajankohtaiseen uskonnonopetuskeskusteluun. Helsingin Sanomat on kertonut näyttävästi pienten helsinkiläisten yksityiskoulujen uskonnonopetukseen liittyvistä opetusmalleista. Myös eräs kirkkoherra oli ottanut kantaa yhteisten katsomustuntien kokeiluun näkemättä siinä vaaroja. Ortodoksisen ja katolisen kirkon johtajat toteavat vastineessaan: ”Mielestämme on valitettavaa, ettei enemmistön edustajalla ole kykyä ajatella asiaa muiden uskontoryhmien näkökulmasta.”

Arkkipiispa Leo ja piispa Sippo toteavat kirjoituksessaan mm.: ”Suomalainen yhteiskunta teki lapsen oikeuksia tukevan ratkaisun, kun vuonna 2003 tunnustuksellinen opetus muutettiin oman uskonnon opetukseksi. Oman uskonnon tunnilla tutustutaan kotiseutuperiaatteen mukaan muihin lähellä oleviin uskontoihin ja maailman uskontoperinteeseen. Opetus ei ole indoktrinoivaa, eikä uskonnon harjoittamiseen pakoteta kuten silloin, kun opetus oli tunnustuksellista. Yksi oman uskonnon oppituntiko viikossa aiheuttaa epäluuloa ja viholliskuvia enemmistön mielissä?”

Piispat jatkavat, että omaa uskontoa voi verrata äidinkieleen: ”Yleinen kielitiede ei anna riittäviä valmiuksia suomen kielen osaamiseen. Oman uskonnon kohdalla toimii sama logiikka.”

Opetuksen yhdistelyssä ”pieniryhmäisten uskontojen oppilaat asetetaan aikuisen asemaan ja oman uskontonsa asiantuntijoiksi. Harvalla perusopetusikäisellä on valmiuksia ja halua tähän. Mitä tapahtuu, jos koulun uskonnonopetus murenee ja tilalle tulevat uskontoperusteiset yksityiskoulut? Nyt opetus on Opetushallituksen hyväksymää ja koulun valvomaa.”

Piispat päättävät kirjoituksensa: ”Opetushallituksen tilastojen mukaan uskonnonopetuksen moninaisuus ei ole lisääntynyt. Katolisten, islamin opiskelijoiden ja ortodoksien ryhmäkoot ovat sen sijaan kasvaneet. Se puolestaan selkiyttää opetuksen järjestämistä. Toivomme tasapuolisuutta keskusteluun ja päätöksentekijöiltä ymmärrystä koko Suomen tilanteesta.”

KATT