Pyhä istuin reagoi Pennsylvanian hyväksikäyttöraporttiin

Pyhän istuimen lehdistöosaston johtaja Greg Burke antoi torstai-iltana 16.8.2018 lausunnon Pennsylvanian suuren valamiehistön raportista, joka koskee katolisten pappien vuosikymmenten saatossa tekemiä rikoksia:

”Siihen raporttiin liittyen, joka julkaistiin Pennsylvaniassa tällä viikolla, on olemassa vain kaksi sanaa, jotka voivat ilmaista näihin kammottaviin rikoksiin liittyviä tunteita: häpeä ja suru. Pyhä istuin ottaa hyvin vakavasti Pennsylvanian suuren valamiehistön tutkimuksen ja siitä annetun väliaikaisen raportin. Pyhä istuin tuomitsee yksiselitteisesti alaikäisten seksuaalisen hyväksikäytön.

”Raportissa kuvaillut hyväksikäytöt ovat rikollisia ja moraalisesti hylättäviä. Teoissa petettiin niistä selvinneiden uhrien luottamus omaan arvokkuuteensa ja uskoonsa. Kirkon on opittava näistä menneisyytensä kovista opetuksista. Sekä hyväksikäyttäjien että hyväksikäytön sallineiden on kannettava vastuunsa.

”Suurin osa raportin sisällöstä koskee hyväksikäyttöjä, jotka ovat tapahtuneet ennen 2000-luvun alkuvuosia. Se, että melkein mitään tapauksia ei ole löydetty vuoden 2002 jälkeen, osoittaa, että suuren valamiehistön johtopäätökset ovat yhtenevät aikaisempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan katolisen kirkon uudistukset Yhdysvalloissa ovat ratkaisevasti vähentäneet papiston tekemää lasten hyväksikäyttöä. Pyhä istuin rohkaisee jatkamaan uudistuksia ja tarkkaavaisuutta katolisen kirkon kaikilla tasoilla, jotta voidaan varmistaa, että alaikäiset ja haavoittuvassa asemassa olevat aikuiset ovat turvassa. Pyhä istuin haluaa myös painottaa, että on tarpeellista noudattaa siviililainsäädäntöä, mukaan lukien pakollisia vaatimuksia ilmoittaa lasten hyväksikäytöstä.

”Pyhä isä ymmärtää hyvin, kuinka paljon nämä rikokset voivat häiritä uskovien uskoa ja henkeä. Siksi se uudistaa pyynnön, että on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten ympäristö kirkossa ja koko yhteiskunnassa pysyy turvallisena.

”Uhrien on hyvä tietää, että paavi on heidän puolellaan. Kaikki kärsimyksiä kohdanneet ovat hänelle hyvin tärkeitä. Kirkko haluaa kuulla heitä, jotta se voisi poistaa juuriaan myöten tämän traagisen kauheuden, joka tuhoaa viattomien ihmisten elämän.”

(Työsuomennos)

katolinen.fi / VIS