4. TAMMIKUUTA

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(1. Joh. 3:7-10)
Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta.

Luemme apostoli Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä.

Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka toimii oikeudenmukaisesti, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä Paholaisen lapsia: se, joka ei toimi oikeudenmukaisesti, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 98:1, 7-8, 9. – 3a)

Kertosäe:
Kaikki maan ääret ovat nähneet
meidän Jumalamme pelastuksen.

Laulakaa Herralle uusi laulu!
Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja.
Hänen oikea kätensä, hänen pyhä käsivartensa
on tuonut voiton. Kertosäe

Pauhatkoon meri kaikkineen,
juhlikoon maa, juhlikoot sen asukkaat!
Taputtakoot virrat käsiään,
yhtykööt vuoret niiden iloon Herran edessä. Kertosäe

Herra tulee ja tuo maailmaan oikeuden.
Hän hallitsee maanpiiriä vanhurskaasti,
tuomitsee kansoja oikeuden mukaan. Kertosäe

Halleluja
(Hepr. 1:1-2)

Halleluja. Halleluja.
Monet kerrat ja monin tavoin
Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla;
näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Joh. 1:35-42)
Me olemme löytäneet Messiaan!

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Johannes oli Jordanin tuolla puolen, Betaniassa, ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan. Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa!” Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi: ”Mitä te haluatte?” He vastasivat: ”Rabbi” – se merkitsee: opettaja – ”missä sinä asut?” ”Tulkaa, niin näette”, Jeesus sanoi. He menivät ja näkivät hänen majapaikkansa, ja he jäivät hänen seuraansa lopuksi päivää. Ilta oli tulossa, oli noin kymmenes tunti.

Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. Hän etsi ensiksi käsiinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle: ”Me olemme löytäneet Messiaan!” – se merkitsee: Kristuksen. Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi: ”Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas” – se merkitsee: Kallio.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.